Timo Ruiten

Jonge Informatieprofessional

Timo Ruiten

Jonge Informatieprofessional

06 13 69 54 79 06 13 69 54 79
Stuur mij een e-mail

De samenleving anno nu ziet er heel anders uit dan een paar jaar geleden. Maatschappelijke vraagstukken in cyberspace vragen om nieuwe, innovatieve oplossingen. Ik krijg altijd veel energie van het nadenken over en oplossen van deze vraagstukken en daarom werk ik sinds februari 2017 bij PBLQ als jonge informatieprofessional.

Bruggen bouwen in de digitale samenleving

In het digitale domein beweegt alles en iedereen steeds sneller. Om ontwikkelingen van de buitenwereld bij te houden is het van belang om snel te kunnen schakelen met alle partners. Dit sluit goed aan op mijn persoonlijke drijfveer om bruggen te bouwen, zowel tussen mensen als tussen organisaties. Opdrachten waarin er veel (potentieel) tegenstrijdige belangen zijn tussen betrokken partijen zie ik dan ook als de mooiste uitdaging.

Een ruime blik op maatschappelijke ontwikkelingen

Vanwege de onbeperkte toegang tot informatie is het belangrijker dan ooit om hoofdzaken te onderscheiden van bijzaken

Tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat het, vanwege de onbeperkte toegang tot informatie, belangrijker is dan ooit om hoofdzaken te kunnen onderscheiden van bijzaken. Dit vereist visie en strategisch inzicht; ontwikkelingen in het digitale domein raken aan verschillende maatschappelijke belangen en vinden plaats in een ruimere context. Tijdens mijn studie International Relations and Diplomacy heb ik veel tijd besteed aan het analyseren van dergelijke complexe kwesties. Deze kennis zet ik graag in voor de Nederlandse informatiesamenleving. Wat is er op tactisch, operationeel en strategisch niveau nodig is om de doelstelling (de stip op de horizon) te behalen. 

Achtergrond en ervaring

Tijdens en na mijn studie International Relations and Diplomacy aan de Universiteit Leiden en Clingendael instituut heb ik twee jaar gewerkt als beleidsmedewerker bij de Directie Cyber Security van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Onder andere in de rol van projectsecretaris bij de implementatie van de Europese Netwerk- en Informatiebeveiligingsrichtlijn en als projectlid in het doorontwikkelen van de cybersecurity awarenesscampagne Alert Online. Ook heb ik een bijdrage mogen leveren aan de ontwikkeling van een directie-brede interne visie op internationale samenwerking in het kader van het JenV-brede verandertraject.