Saskia van der Meer

Jonge Informatieprofessional

Saskia van der Meer

Jonge Informatieprofessional

06 43 77 98 34 06 43 77 98 34
Stuur mij een e-mail

Als het publieke domein effectief werkt, hebben we daar allemaal profijt van. Daarom ga ik als jonge informatieprofessional met veel enthousiasme aan de slag binnen de publieke sector, daar kan ik het verschil maken. Ik werk graag aan het versterken van de menselijke factor in digitale informatieverzameling en -verwerking.

Wanneer je eindgebruikers bij de verandering betrekt, creëer je eigenaarschap.

Achtergrond

Tijdens mijn bachelor algemene sociale wetenschappen heb ik een brede kijk ontwikkeld op menselijk gedrag. Gedurende mijn sociologiemaster leerde ik veel over veranderingen binnen organisaties en het ontwikkelen van beleid. Deze kennis kwam mij goed van pas toen ik aan projecten werkte, waarbij we interne en externe online samenwerking verbeterden en stimuleerden. Hoe gebruikers informatie effectief kunnen opslaan en delen, hoorde hier ook bij. Zo maakte ik kennis met bijvoorbeeld het Nationaal Archief, diverse provincies en BIJ12.

De menselijke factor

De eindgebruikers, de menselijke factor, bij het hele proces betrekken, is een belangrijke drijfveer voor mij. Want informatievraagstukken zijn veel meer dan alleen technische vraagstukken. Wanneer je eindgebruikers bij de verandering betrekt, creëer je eigenaarschap. Dit vergemakkelijkt de implementatie en verbetert het eindresultaat.

Rust en structuur

Met mijn kritische blik en de rust en structuur die ik meebreng, zorg ik dat iedereen zich gehoord voelt. Tussendoor vind ik het heerlijk om mij in processen en richtlijnen te verdiepen en ermee te puzzelen. De komende tijd wil ik graag meer ervaring opdoen met complexe vraagstukken en projecten.