Sandra van der Laan

Jonge Informatieprofessional

Sandra van der Laan

Jonge Informatieprofessional

06 42 17 46 41 06 42 17 46 41

Als Jonge Informatieprofessional bij PBLQ ben ik breed inzetbaar als projectsecretaris en beleidsmedewerker. Mijn interesse ligt op het snijvlak van inhoudelijke en procesmatige verbeteringen in de publieke sector, in het bijzonder in de vreemdelingenketen en het sociaal domein. Ik duik graag in nieuwe materie en ben niet bang om vragen te stellen. Mijn collega’s zeggen dat ik goed in staat ben om snel hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden, ik verbindend ben in mijn werk en verworven informatie duidelijk en overzichtelijk op papier kan zetten.

Ervaring bij de overheid

Na mijn afstuderen ben ik aan de slag gegaan bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken bij de afdeling vreemdeling- en visumzaken. Ik heb hier zowel de rol van beleidsmedewerker als projectmedewerker vervuld. Als beleidsmedewerker verving ik tijdelijk een collega op het gezinsherenigingsdossier en vertegenwoordigde ik het ministerie in overleggen met andere departementen over de gevolgen van de verhoogde asielinstroom. Ik maakte hier in sneltreinvaart kennis met de bestuurlijke en politieke verhoudingen op nationaal niveau.

Hier ben ik goed in staat om de juiste verbindingen te leggen, omdat ik me makkelijk door de organisatie beweeg.

Toen mijn collega terug was van verlof werd ik aangesteld als projectmedewerker van het project Informatie Ondersteund Beslissen. Dit is een project gericht op het slimmer en efficiënter inrichten van het visumbesluitvormingsproces door gebruik te maken van informatie aanwezig bij ambassades en in de vreemdelingenketen. Omdat we slechts met een klein team waren heb ik als projectmedewerker op meerdere borden tegelijk moeten schaken. Dit is een rol die mij goed ligt. Ik heb gemerkt dat de samenwerking tussen beleid, uitvoering en ICT cruciaal is voor het slagen van een project. Hier ben ik goed in staat om de juiste verbindingen te leggen, omdat ik me makkelijk door de organisatie beweeg.

Generalist met juridische bril

Na een brede bachelor in Internationale Betrekkingen heb ik gekozen om mij te specialiseren in Internationaal Recht. Ik heb mij tijdens mijn master onder andere verdiept in internationale en Europese wetgeving over privacy. Vanwege deze brede achtergrond ben ik in staat met een multi-disciplinaire blik naar vraagstukken te kijken, waarbij ik de juridische aspecten zeker niet uit het oog verlies.