Martijn Remmerswaal

Jonge Informatieprofessional

Martijn Remmerswaal

Jonge Informatieprofessional

06 23 06 29 13 06 23 06 29 13
Stuur mij een e-mail

De samenleving ontwikkelt zich continu, is mondig, verwacht snelle service en maatwerk van een altijd bereikbare overheid. We leven echter in een pluriforme samenleving, waarin we gelijk behandeld dienen te worden, maar wel maatwerk verwachten. De overheid past zich aan op deze ontwikkelingen. Digitalisering en technologie maken veel mogelijk. Echter, niet iedereen heeft vertrouwen in de digitale overheid en niet iedereen in de samenleving kan mee met de technologische ontwikkelingen in de maatschappij.

Mijn kracht is mijn analytisch vermogen, innovatiekracht en het verbinden van verschillende disciplines.

Mijn doel is om technologie in te zetten waardoor iedereen mee kan doen om daarmee het vertrouwen in onze overheid te vergroten. De technologische mogelijkheden zijn groots, maar wil het gewenste effect bereikt worden, dan moet deze wel in goede samenhang zijn met de mens. Hoe simpel het ook klinkt, de mens moet daarbij altijd centraal staan.

De afgelopen jaren heb ik mij met veel plezier bij verschillende bestuurslagen in Nederland gewerkt aan het moderniseren van de overheid, waarin de online wereld een steeds grotere rol speelt. Ik heb mij daarin beziggehouden met online tools om inwoners te laten participeren, het verbeteren van de digitale dienstverlening en het ontwikkelen van een digitaal platform om bestuurslagen beter met elkaar te laten samenwerken. Interessante processen waarbij telkens het belang van een goede samenhang van beleid, ICT en mens centraal staan. Een proces ook van innoveren, waar oude patronen doorbroken moeten worden.

Mijn kracht is mijn analytisch vermogen, innovatiekracht en het verbinden van verschillende disciplines. Ik breng graag structuur aan in processen, waarbij voldoende vrijheid is om te werken aan een gezamenlijke doelstelling. Met mijn enthousiasme neem ik anderen mee in een verandering en zoek ik naar praktische oplossingen voor problemen, het liefst simpel en snel zichtbaar. Graag ga ik aan de slag met een actueel vraagstuk waarin met technologie het individu en de samenleving beter worden bediend.