Kiki de Bondt

Jonge Informatieprofessional

Kiki de Bondt

Jonge Informatieprofessional

06 55 54 29 98 06 55 54 29 98
Stuur mij een e-mail

Als Jonge Informatieprofessional bij PBLQ wil ik graag ervaring opdoen bij diverse organisaties. Ik heb affiniteit met innovatie, informatiebeveiliging en data governance, maar door mijn brede interesses word ik ook makkelijk enthousiast voor andere onderwerpen. Graag creëer ik verbindingen tussen projecten en afdelingen en zoek ik samen naar creatieve oplossingen voor vraagstukken.

ICT in de publieke sector

Mijn eerste kennismaking met de publieke sector was bij Stichting Plusgroep; een initiatief om met inzet van vrijwilligers en/of professionele zorgverleners het aantal vroegtijdig schoolverlaters terug te dringen. Vanuit deze werkzaamheden ben ik bij Stichting Kennisnet gaan werken, waar ik voor het eerst op professioneel gebied met ICT in aanraking kwam. Hier heb ik de kans gehad om mij in diverse ICT-onderwerpen te verdiepen en om kennis op te doen rondom de (bestuurs)organisatie en het beleid binnen scholen. Bij de RDW heb ik ervaring kunnen opdoen met crisismanagement en heb ik de bewustwording rondom data science en de aandacht voor implementatie van succesvolle resultaten verhoogd. Momenteel ben ik bij de Inspectie SZW onderdeel van twee projecten in het kader van informatie gestuurd werken. Binnen deze projecten is de invulling van de regie op dit onderwerp een belangrijk thema, alsmede het inrichten van de data governance. Zo ben ik betrokken bij het opstellen van een I-strategie, zijn we bezig met het opzetten van een bronnenregister en heb ik een rol in de uitvoering van het self-assessment data governance.

Binnen opdrachten ontvang ik graag een mate van eigen verantwoordelijkheid, waarin communicatie, transparantie en betrouwbaarheid voor mij belangrijke uitgangspunten zijn

Verbinder met brede interesses

Vanuit de basis ben ik een generalist, maar altijd met een inhoudelijke focus. Ik ben snel enthousiast voor onderwerpen en vind het dan ook een uitdaging om mijzelf regelmatig nieuwe onderwerpen eigen te maken. Ik heb affiniteit met innovatie: zowel de mogelijkheden van vernieuwende technologieën (bijvoorbeeld big data/data science), als innovatie in processen en aanpak (informatie gestuurd werken). Andere onderwerpen waarvoor ik enthousiast geworden ben zijn informatiebeveiliging en crisismanagement. Binnen mijn werkzaamheden heb ik de diversiteit binnen deze thema’s ontdekt en punten van overlap die ze gemeen hebben.

Ik ben altijd op zoek naar verbindingen tussen verschillende projecten, waarbij ik efficiëntie en samenwerking nastreef. In mijn werkzaamheden vind ik het prettig om te kunnen schakelen. Binnen opdrachten ontvang ik graag een mate van eigen verantwoordelijkheid, waarin communicatie, transparantie en betrouwbaarheid voor mij belangrijke uitgangspunten zijn.