Ka-Kin Fung

Jonge Informatieprofessional

Ka-Kin Fung

Jonge Informatieprofessional

Stuur mij een e-mail

Afgelopen twee jaar heb ik informatiemanagement en de inzet van (informatie)technologie in de publieke sector van dichtbij mogen meemaken. Bij verschillende opdrachtgevers heb ik ervaren hoe planten worden ingezet om elektriciteit in de stad op te wekken, hoe een veiligheidsregio omgaat met nieuwe wetgeving zoals de AVG en wat je moet doen om een (publiek) inlogmiddel, zoals eHerkenning of DigiD, gereed moet maken voor Europees gebruik.

Ik heb ervaring kunnen opdoen in hoe digitalisering, informatievoorzieningen en technologie in de publieke sector tot uitvoering wordt gebracht.

Het traineeprogramma is werken combineren met een flinke dosis kennis en competenties op de vrijdagen. Na een intensief en uitdagend leerwerktraject van twee jaar heb ik ervaring kunnen opdoen in hoe digitalisering, informatievoorzieningen en technologie in de publieke sector tot uitvoering wordt gebracht.

Zo heb ik in Den Haag kunnen meemaken hoe enthousiaste startups, de gemeente en burgers samenkomen om innovatie in de stad op gang te brengen. Dit maakte colleges bijzonder interessant. Je krijgt dan niet alleen meer te weten over samenwerking in een “triple helix”, maar bijvoorbeeld ook over de keerzijde van technologie.

In een andere opdracht heb ik bij een veiligheidsregio gewerkt met het voorbereiden van de nieuwe privacy wetgeving: de AVG. De AVG heeft zowel gevolgen over hoe informatievoorzieningen worden ingericht als hoe organisaties met persoonsgegevens omgaan. Dit kan gaan over het realiseren van managementrapportages en statistieken tot aan het inkopen van nieuwe brandweerschoenen. Met betrokken partijen zoals functioneel beheerders, informatiebeveiligers, ontwikkelaars en gebruikers, heb ik samengewerkt om de organisatie klaar te maken voor de AVG.

Momenteel houd ik mij bezig met de eIDAS-verordening. De eIDAS-verordening maakt het mogelijk om een (publiek) inlogmiddel grensoverschrijdend te kunnen gebruiken binnen de Europese Unie. De Europese Unie wil hiermee regelen dat het makkelijker en veiliger wordt om binnen Europa online zaken te regelen. Om dit mogelijk te maken zijn er twee randvoorwaarden noodzakelijk:

  1. Een land moet beschikken over een Europees erkend inlogmiddel en;
  2. de infrastructuur moet gereed worden gemaakt.

Met beide randvoorwaarden ben ik betrokken en is een leuke combinatie van internationale samenwerking, (publieke) dienstverlening en ICT. 

Meer weten? Neem contact met mij op.