Ka-Kin Fung

Jonge Informatieprofessional

Ka-Kin Fung

Jonge Informatieprofessional

06 47 07 05 13 06 47 07 05 13
Stuur mij een e-mail

Per februari 2017 werk ik als Jonge informatieprofessional bij PBLQ. Mijn interesse ligt op het raakvlak tussen informatietechnologie, beleid en de maatschappij. (ICT)-innovaties en het menselijk aspect in de digitalisering hebben mijn bijzondere interesse. Het toepassen van een ICT-oplossing wordt vaak gebruikt om werkprocessen efficiënter te maken en zijn een aanzet tot verandering en vernieuwing, maar om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren is mijn overtuiging dat de eindgebruiker hierin centraal staat, ook zij moeten dit zo kunnen ervaren.

Ik ben pragmatisch, constructief, leergierig en vind het een uitdaging om in nieuwe omgevingen problematiek te vertalen in concrete en uitvoerbare adviezen.

Helikopterview

Het aanpakken van complexe problemen bekijk ik vanuit een helikopterview. De bestuurlijke context, de inrichting van informatietechnologie, functionele mogelijkheden, (maatschappelijke) kosten en baten, verschillende belangen van betrokken actoren en nieuwe ontwikkelingen zijn voorbeelden van factoren die een omgeving dynamisch maken waarin continu afwegingen moeten worden gemaakt. Voor mij is dit spanningsveld werkplezier. Ik ben pragmatisch, constructief en leergierig en vind het een uitdaging om in nieuwe omgevingen problematiek te vertalen in concrete en uitvoerbare adviezen.

Bestuurskunde en ICT

Van huis uit ben ik bestuurskundige. Na mijn Bachelor Technische Bestuurskunde (TU Delft) heb ik de Master Crisis Security Management (Universiteit Leiden) en de Master Public Administration (Universiteit Leiden) gevolgd. Tijdens mijn studie ben ik in aanraking gekomen met ICT. In eerste instantie ben ik begonnen met het aansluiten en installeren van computers op de helpdesk. Vervolgens heb ik docenten ondersteunt met e-Learning binnen het onderwijs en daarna heb ik gewerkt met ICT-innovaties en het implementeren van applicaties in het hoger onderwijs. In het kader van het informatiemanagement traineeship volg ik momenteel de Master Public Information Management (Erasmus Universiteit Rotterdam).