Jesse van Beek

Jonge Informatieprofessional

Jesse van Beek

Jonge Informatieprofessional

06 29 30 15 23 06 29 30 15 23
Stuur mij een e-mail

Ons leven en de wereld om ons heen evolueert snel. Dit stelt ons voor fascinerende bestuurlijke vraagstukken, waarbij de juiste inzet van informatietechnologie een steeds sterkere positie krijgt in de discussie naar oplossingen. Per februari 2018 werk ik bij PBLQ om beleid en ICT beter met elkaar te verbinden. Dit alles vanuit de intrinsieke motivatie om Nederland effectiever en mooier te maken.

Het samenbrengen van belangen en leefwerelden van verschillende groepen mensen heeft mij enorm geboeid.

Ervaring

Bij het ministerie van IenW heb ik mij beziggehouden met het betrekken en opleiden van eindgebruikers bij interne digitalisering projecten. Het samenbrengen van belangen en leefwerelden van verschillende groepen mensen heeft mij enorm geboeid. Ik heb geleerd hoe belangrijk de verbinding tussen mens, organisatie en de buitenwereld is om vernieuwing te kunnen realiseren. Dit geldt zeker ook voor ICT-vraagstukken die op het eerste oog misschien technisch lijken, maar waarbij het menselijke en organisatorische aspect minstens zo belangrijk is.

Ambitie

Ik richt me in volgende projecten het liefst op actuele vraagstukken in het sociale domein, onderwijs/wetenschap en innovatie. Het is mijn ambitie om beleid en ICT beter aan te laten sluiten bij het perspectief van de gebruiker en/of de communicatie tussen overheid en de burger te verbeteren.

Als persoon

Ik onderscheid mezelf door mijn oprechtheid, open houding en kalmte. Hiermee ben ik in staat om rake vragen te stellen, problemen te doorgronden en de juiste nuances aan te leggen.