Hans van Wijk

Jonge Informatieprofessional

Hans van Wijk

Jonge Informatieprofessional

06 23 11 20 35 06 23 11 20 35
Stuur mij een e-mail

Vanaf januari 2017 ben ik in dienst als jonge informatieprofessional bij PBLQ. Ik ben gefascineerd door de explosieve groei van beschikbare data en de mogelijkheden die dit met zich meebrengt. Ik wil mij met name op dit vlak ontwikkelen, zodat ik kan bijdragen aan een publieke sector die deze mogelijkheden ziet en optimaal benut.

Mijn interesse in IT werd vooral gewekt toen ik nog als accountmanager werkte. Doordat ik bij veel verschillende bedrijven en organisaties binnen mocht kijken zag ik met groeiende verbazing hoeveel systemen en informatiestromen er door elkaar lopen, en hoe weinig overzicht er nog is op dit gebied.

Ik vind dat de overheid ervoor moet waken dat ze bij het uitvoeren van haar publieke taak de juiste vragen blijft stellen als het om de inzet van technologie gaat.

Inmiddels heb ik gezien en ervaren dat dit in de publieke sector nog complexer is, omdat data- en technologievraagstukken vaak direct raken aan de vraag hoe we nu en in de toekomst willen samenleven. Ik vind dat de overheid ervoor moet waken dat ze bij het uitvoeren van haar publieke taak de juiste vragen blijft stellen als het om de inzet van technologie gaat. Dat kan alleen door kritisch te blijven tegenover ontwikkelingen en trends, en beslissingen te baseren op zorgvuldige afwegingen waarin alle noodzakelijke perspectieven zijn meegenomen.

Door ook naar de ethische kant van grote én kleine vraagstukken te kijken blijft digitalisering menselijk(er). Dat vind ik belangrijk, omdat veel beslissingen van de overheid direct invloed hebben op de levens van mensen. Tegelijkertijd denk ik dat het een enorme opgave is om de menselijke kant van vraagstukken niet uit het oog verliezen in een steeds digitaler tijdperk. Ik hoop tijdens mijn opdrachten en na mijn traineeship aan deze opgave te kunnen (blijven) werken.