Gert Jan Appelhof

Jonge Informatieprofessional

Gert Jan Appelhof

Jonge Informatieprofessional

06 43 03 54 64 06 43 03 54 64
Stuur mij een e-mail

Software is een middel om andere doelen te bereiken, doelen van de organisatie, voor de gebruiker. Vanuit mijn werkervaring als (test)consultant en onderzoeker merk ik dat ICT door softwaregebruikers vaak als hobbel en niet als springplank wordt ervaren. Ik richt mij er op om deze werelden dichter bij elkaar te brengen. Ik werk graag met collega's uit diverse disciplines (gebruiker, beheerder, architect, ontwikkelaar, tester, projectmanager) om als team een klus op tijd te klaren. Coördinerende rollen liggen mij goed.

Vaak nemen spanningen af bij een goed inzicht in de achterliggende klantvraag of in technische of organisatorische beperkingen van een leverancier.

Begrip en inzicht

Ik merk dat begrip bijna altijd belangrijker is dan de technische oplossing. Vaak nemen spanningen af bij een goed inzicht in de achterliggende klantvraag of in technische of organisatorische beperkingen van een leverancier. Communicatie is daarom een essentieel onderdeel van mijn werkwijze.

Wisselwerking tussen wetenschappelijke kennis en praktijk

Sinds maart 2016 werk ik voor PBLQ. Mijn eerste opdracht was bij Shared Service Center (SSC) Campus. Deze jonge organisatie (oprichting 1 jan 2015) levert de IT-diensten voor KNMI, RIVM en andere kennisinstituten. Het is een uitdagende omgeving waar enerzijds continu diensten geleverd moeten worden en anderzijds niet alle processen hun vaste vorm hebben gekregen. Naast inhoudelijke medewerking adviseer ik over het doen van procesverbeteringen. Hierbij kan ik meteen mijn opgedane kennis uit de Master in Public Information Management (MPIM) toepassen.

In december 2016 ben ik gestart als projectsecretaris Rijksbrede Werving en Selectie. Vijf organisaties stemmen hun processen en tooling van aanbieding tot aanstelling onderling af. De oplossing wordt generiek waar mogelijk en organisatiespecifiek waar nodig. Hierin blijkt weer hoe belangrijk gezamenlijke afstemming is, iets waaraan ik graag mijn bijdrage lever.