Regie op je eigen gegevens

Hoogste tijd voor data-emancipatie

Gepubliceerd op

Vragen?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over onze activiteiten en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden

Bron: Publiek Denken, special i-Samenleving", 20 april 2017
 

Steeds meer data over onze omgeving en gedrag worden vastgelegd en verhandeld door derden. Als het aan Albert Beetsma en Femke Kok van adviesbureau PBLQ ligt, houden burgers en organisaties die dit kunnen en willen voortaan zelf de regie over hun data. Want door zelf te bepalen met wie je je data deelt, kunnen individuele of gezamenlijke doelen worden behaald die zonder data-uitwisseling onbereikbaar zouden zijn.

Femke Kok en Albert Beetsma  -  PBLQ

De taak van de overheid is om burger en bedrijfsleven bewust maken van de kansen en bedreigingen van datagebruik.

Op dit moment zijn Beetsma en Kok betrokken bij SmartDairyFarming, een van de fieldlabs van de Nederlandse Smart Industry Agenda. Binnen dit programma onderzoeken coöperaties uit de zuivelsector hoe het uitwisselen en combineren van data meerwaarde kan bieden voor melkveehouders of voor de zuivelketen als geheel. Via een nieuw te ontwikkelen datahub willen partijen uit de sector hun data, statisch en realtime, met elkaar gaan delen. Kok: ‘Veehouders kunnen het gedrag en de gezondheid van hun vee met sensoren tot op het niveau van de individuele koe monitoren: hoeveel ze eten, wanneer ze vruchtbaar zijn, wanneer ze ziek dreigen te worden. Door deze data te delen en te combineren met data van derden, kan de boer nieuwe informatie krijgen over zijn bedrijf die hij zonder die data-uitwisseling nooit had gekregen. Denk aan betere voorspellingen over de melkproductie of aan betere verzorging van de individuele koe. Datadeling heeft zo niet alleen voor de veehouder maar ook breder in de keten toegevoegde waarde.’

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over onze activiteiten en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden