Donna Lippes

Jonge Informatieprofessional

Donna Lippes

Jonge Informatieprofessional

06 31 68 44 01 06 31 68 44 01
Stuur mij een e-mail

Verandering is niet eng. Stagnatie waar je omgeving zich ontwikkelt, dat is pas eng. Informatievraagstukken blijven relevant doordat deze aan veranderingen onderhevig zijn, zowel op technologisch als op maatschappelijk gebied. De overheid moet daar een weg in zien te vinden om zo een stabiele samenleving te waarborgen. Vanaf februari 2019 mag ik me daar als Jonge Informatieprofessional bij PBLQ mee bezighouden.

Kennis die ik heb opgedaan tijdens mijn studies psychologie, sociologie en politicologie komen verrassend vaak te pas bij ICT-vraagstukken.

Motivatie

Tijdens mijn ervaringen in Israël/Palestina heb ik geleerd hoe belangrijk het is dat een overheid er voor haar burgers is. Vanuit dat idee wil ik betrokken zijn in het maatschappelijk veld. Ik zoek de uitdaging daar waar beleid en ICT elkaar raken. Jezelf verliezen in de mogelijkheden van technologie is tegenwoordig niet moeilijk. Echter, de kunst is om grip te houden op deze ontwikkelingen en het doel (lees: het belang van de burger) nooit uit het oog te verliezen.

Multidisciplinair

Wanneer er grote digitale veranderingen plaatsvinden zijn daar vaak verschillende partijen mee gemoeid. Hoe zorg je ervoor dat die allemaal dezelfde taal spreken? Hier zet ik mijn multidisciplinaire achtergrond in om zo de verschillende belanghebbenden met elkaar te verbinden. Kennis die ik heb opgedaan tijdens mijn studies psychologie, sociologie en politicologie komen verrassend vaak te pas bij ICT-vraagstukken.

Interesse

Mijn interesse gaat uit naar thema’s zoals: sociale inclusie, democratie, internationale betrekkingen, veiligheid, emancipatie en vreemdelingenbeleid. Het zit in mijn aard om onderzoekend te werken en ik benader problemen vaak met een academische bril. Ik ben nooit uitgeleerd. Tijdens mijn werk op de universiteit heb ik geleerd hoe digitale data en onderzoek een hechte en ingewikkelde relatie tot elkaar hebben. Een relatie die ik razend interessant vind.

Tot slot vind ik het belangrijk om complexe concepten op zo’n simpel mogelijke manier uiteen te zetten, zodat iedereen weet waar het over gaat. Ik hou niet van onnodig ingewikkeld taalgebruik.