Antoinette Schoehuizen

Jonge Informatieprofessional

Antoinette Schoehuizen

Jonge Informatieprofessional

06 40 10 95 55 06 40 10 95 55
Stuur mij een e-mail

Informatie verzamelen, delen en verwerken is bepalend voor de inrichting van de maatschappij. Door mijn achtergrond in de museumsector weet ik hoe informatie op zeer uiteenlopende manieren kan worden geïnterpreteerd en dat hierin van belang is niet alleen te kijken naar hoe informatie wordt verstrekt maar ook wie de ontvanger is. Juist in de publieke sector is het perspectief van de gebruiker van groot belang.

Gebruiker centraal

In mijn werkzaamheden binnen dataverzameling en database beheer heb ik ervaren hoe de gebruiker op een andere manier ICT benadert dan de ontwerpers. Binnen de overheid ben ik werkzaam bij ICT-programma’s die gericht zijn op de ontwikkeling en implementatie van nieuwe systemen. Ik ga graag aan de slag met allerlei vraagstukken die vanuit de overheid ontstaan rondom verandermanagement, de harmonisatie van processen en gegevens en betrokkenheid van de eindgebruiker.

Als jonge informatieprofessional met open en creatieve blik wil ik mijn bijdrage leveren aan de inrichting van de digitale informatiesamenleving.

Samenwerken aan verandering

Zowel mijn bachelor Liberal Arts aan University College Roosevelt als mijn master Art Museum and Gallery Studies aan de University of Leicester (UK) werden gekenmerkt door een internationale karakter en brede curriculum. Op deze manier heb ik veel geleerd over de complexiteit van het samenwerken met een grote diversiteit aan mensen, maar ook dat het een grote bron van inspiratie kan zijn. Ik vind het een uitdaging mensen bijeen te brengen en samen veranderingen in beweging te zetten.

Geen brug te ver

Met een creatieve en open blik ga ik graag nieuwe uitdagingen aan, waarbij ik mijn analytische en organisatorische kwaliteiten kan inzetten. Voor mij geldt; hoe omvangrijker het probleem, hoe leuker de zoektocht naar de oplossing. Als jong informatieprofessional lever ik graag mijn bijdrage aan de inrichting van de informatiesamenleving.