Antoinette Schoehuizen

Jonge Informatieprofessional

Antoinette Schoehuizen

Jonge Informatieprofessional

06 40 10 95 55 06 40 10 95 55
Stuur mij een e-mail

Informatie verzamelen, delen en verwerken is bepalend voor de inrichting van de maatschappij. Door mijn achtergrond in de museumsector weet ik hoe informatie op zeer uiteenlopende manieren kan worden geïnterpreteerd en dat hierin van belang is niet alleen te kijken naar hoe informatie wordt verstrekt maar ook wie de ontvanger is. Juist in de publieke sector is het perspectief van de gebruiker van groot belang.

Gebruiker centraal

In mijn werkzaamheden binnen dataverzameling en database beheer heb ik ervaren hoe de gebruiker op een andere manier ICT benadert dan de ontwerpers. Vanuit dit oogpunt wil ik aan de slag gaan met vraagstukken die vanuit de overheid ontstaan met betrekking tot de ontwikkeling van een digitale informatiesamenleving. Ik houd mij met name graag bezig met de samenwerking tussen de verschillende overheidsinstanties in het maken en uitvoeren van beleid.

Als jonge informatieprofessional met open en creatieve blik wil ik mijn bijdrage leveren aan de inrichting van de digitale informatiesamenleving.

Samenwerken aan verandering

Zowel mijn bachelor Liberal Arts aan University College Roosevelt als mijn master Art Museum and Gallery Studies aan de University of Leicester (UK) werden gekenmerkt door hun een internationale karakter en brede curriculum. Op deze manier heb ik veel geleerd over de complexiteit van het samenwerken met een grote diversiteit aan mensen, maar ook dat het een grote bron van inspiratie kan zijn. Ik vind het een uitdaging mensen bijeen te brengen en samen veranderingen in beweging te zetten.

Geen brug te ver

Met een creatieve en open blik ga ik graag nieuwe uitdagingen aan, waarbij ik mijn analytische en organisatorische kwaliteiten kan inzetten. Voor mij geldt; hoe omvangrijker het probleem hoe leuker de zoektocht naar de oplossing. Als jong informatieprofessional kijk ik er naar uit mijn bijdrage te kunnen leveren aan de inrichting van de informatiesamenleving.