Carrière maken en het Traineeship alumninetwerk

Een interview met oud-trainee Hugo van Haastert

Gepubliceerd op

Vragen?

Maaike Hendriks

Jonge Informatieprofessional

06 23 09 61 20 06 23 09 61 20
Stuur mij een e-mail

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over ons traineeship.

Aanmelden

Hugo van Haastert is sinds 28 juni jl. officieel voorzitter af van het Traineeship Alumnibestuur. Tijdens de jaarlijkse alumni-BBQ droeg hij het voorzitterschap over aan oud-trainee Marieke Schenk, die hem met veel enthousiasme opvolgt. In dit interview vertelt Hugo over zijn carrière als jonge informatieprofessional bij PBLQ, de tijd erna en over zijn rol in het alumnibestuur.

Vragen?

Maaike Hendriks

Jonge Informatieprofessional

06 23 09 61 20 06 23 09 61 20
Stuur mij een e-mail
Interview door Jonge Informatieprofessionals Maaike Hendriks en Sui-Ai Chen
Interview door Jonge Informatieprofessionals Maaike Hendriks(l) en Sui-Ai Chen(m) met Hugo van Haastert(r)

Je volgde het Traineeship bij PBLQ in 2013 - 2015. Wat waren je ervaringen?

“Eind 2013 kwam ik bij PBLQ te werken. Ik kon al snel op een eerste opdracht aan de slag bij het ministerie van Justitie en Veiligheid als projectsecretaris voor het project 'Digitaal samenwerken in de vreemdelingenketen'. Inhoudelijk was dat interessant, maar er lag politieke druk op het onderwerp en de regels waren erg sturend. De cultuur daar maakte het voor mij geen goede match. Voor mijn tweede en derde opdracht ben ik bij verschillende organisaties langs geweest en heb ik gekozen voor de RDW.

Geert Pater, destijds directeur van de IT-divisie, deed al veel met elektronische identiteit. Hij kwam niet toe aan het onderwerp zelfrijdende auto’s en Smart Mobility. Dat onderwerp heb ik opgepakt. Ik kreeg daar alle vrijheid om invulling te geven aan het onderwerp en heb daar een innovatieprogramma voor opgezet. Voordat we van start gingen met het innovatieprogramma spraken we met diverse mensen bij de RDW, stelden we een programmaplan en begroting op en ontvingen we akkoord van de verschillende MT’s.

Het contrast met mijn eerste opdracht kon niet groter. Geert Pater heeft me de volledige vrijheid gegeven en stond helemaal achter mijn plannen. De RDW is een leuke organisatie. Ik had niets met auto’s, maar de onderwerpen die er speelden, lagen op het vlak van overheid, mobiliteit en technologie en innovatie en dat vond ik heel erg gaaf. Er werken regelmatig alumni en diverse trainees doen er momenteel een opdracht.”

Inmiddels werk je bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hoe ben je bij VWS terecht gekomen?

“Mijn vriend is arts. Thuis spreken we regelmatig over de zorg. Het is een wondere wereld waar ik steeds meer over leer. Een aantal jaren geleden heb ik een keer koffiegedronken bij VWS, omdat er een nieuwe directie werd opgericht. De CIO-Office werd uit de bedrijfsvoering gehaald en werd een beleidsdirectie. VWS was daarmee één van de eerste ministeries waar digitalisering onderdeel werd van het primair proces. Destijds waren er geen vacatures. Dat veranderde vorig jaar en ben ik begonnen bij de CIO-Office van VWS. Onlangs startte ik op het dossier kunstmatige intelligentie in de zorg. Binnen mijn directie zijn er zoveel onderwerpen, dat het makkelijk is te switchen van dossier.”

Je was 3,5 jaar voorzitter van het alumnibestuur. Hoe is dat gegaan?

“In 2013 toen ik het Traineehsip volgde, was er geen actief alumnibestuur. In de jaren ervoor was er wel een actief bestuur waarin alle lichtingen waren vertegenwoordigd. Met het vertrek van een aantal sleutelspelers binnen dat bestuur, zakte het enthousiasme in. Dat vonden een aantal jaargenoten en ik erg jammer. Na ons Traineeship hebben wij het alumnibestuur nieuw leven ingeblazen. Vanuit PBLQ ontvingen we enthousiaste reacties en kregen hier ondersteuning bij. Ondertussen kwamen er ook weer nieuwe mensen bij en zijn er een aantal vertrokken. Het bestuur dat we nu hebben is een heel leuke club.”

Wat was de leukste activiteit die werd georganiseerd?

“Eén van de leukste activiteiten die we hebben georganiseerd was een discussieavond over de platformisering. Deze avond hadden we breed ingestoken. Een spreker van het Rathenau Instituut vertelde over wat disrupting companies, zoals Airbnb, Uber, Spotify, met de economie doen. Een andere spreker ging in op het Digitaal Stelsel Omgevingswet, dat ook wordt ingericht als een platform.

Die avond was erg inspirerend en interessant mede door de aanwezigheid van alumni uit veel verschillende lichtingen. Het inhoudelijke programma veroorzaakte een soort "vrijdaggevoel". Het eerste gedeelte bevatte veel theorie en daarna kon iedereen discussiëren en 'nerden' met een borrel erbij. Deze activiteit werd erg gewaardeerd door de alumni. 

Waar we naar uitkijken, is de activiteit die gepland staat voor september. We gaan een aantal dagen naar Kopenhagen. Met de groep alumni gaan we Deense overheden bezoeken, zoals de belastingdienst, de provincie en hun Logius. Denemarken is op het gebied van digitalisering een wereldleider en ik denk dat we veel van hen kunnen leren.

Wat was jullie grootste uitdaging als alumnibestuur?

“We vonden het moeilijk om op te starten. Het netwerk was koud. We moesten dat weer opwarmen en dat hebben we gedaan door de organisatie van maandelijkse borrels. Dat begon goed. Gaandeweg verminderde het enthousiasme. Op de eerste borrel kwamen twintig oud-trainees, op de tweede tien en op de derde borrel was alleen het bestuur aanwezig. Een interessant leertraject: proberen, falen en daarvan leren. 

We hebben bewust gekozen zo minimaal mogelijk te organiseren. De zomer-BBQ is een vast gegeven en een activiteit die PBLQ organiseert voor haar alumni. Daarnaast willen we ieder voor- en najaar een event organiseren. We zetten daarmee in op kwaliteit boven kwantiteit. We hebben het netwerk opgewarmd en als opvolging is het belangrijk om met regelmaat interessante evenementen te organiseren.”

Wil je nog iets meegeven aan Marieke en het bestuur?

“Na 3,5 jaar is het tijd om terug te treden en het stokje over te dragen. De ploeg die er nu staat is goed op elkaar ingespeeld. Dat is voor het bestuur het belangrijkste: als je het leuk hebt met elkaar steek je er graag vrije tijd in. Marieke gaat het ontzettend goed doen, ze heeft een goede energie voor het voorzitterschap van het bestuur. Ze zet in op een juiste mix van gezelligheid en inhoud. Daarmee blijft het aantrekkelijk en levert het energie op!”

Geschreven door Maaike Hendriks en Sui-Ai ChenJonge Informatieprofessionals bij PBLQ.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over ons traineeship.

Aanmelden