Master Public Information Management

Vragen?

De master Public Information Management (MPIM) is in samenwerking met PBLQ en de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSBS) ontwikkeld. Je doet in de master wetenschappelijke kennis en de meest actuele inzichten op over het openbaar bestuur, haar instituties en informatiemanagement.

Vragen?

Het masterprogramma is onderdeel van ons informatiemanagement traineeship. Je werkt vier dagen in de week bij opdrachtgevers in de publieke sector, de vijfde dag is gereserveerd voor de Master Public Information Management.

Lees verder voor meer informatie of bekijk direct het informatiemanagement traineeship

Master informatiemanagement in het publieke domein

Tijdens de master information management leer je hoe informatiemanagement wordt georganiseerd in het publieke domein. Ook krijg je inzicht in belangrijke leerstukken over het management van complexe organisaties en dito informatiseringsprojecten. 

Je doet vaardigheden en kennis op over de ingrijpende veranderingen die grote ICT-projecten met zich meebrengen en je gaat aan de slag met cases uit de praktijk. Tijdens het masterprogramma is er aandacht voor verschillende thema’s, waaronder:

 • Verandermanagement
 • Governance
 • Ketenmanagement
 • ICT & financiën
 • Privacy

logo Erasmus Universiteit en NVAO

 

  Terug in de collegebanken

  De master information management is uniek in Nederland en geeft je traineeship inhoudelijke diepgang, meerwaarde en is bovendien een door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) erkende opleiding.

  Elke vrijdag volg je college samen met je medetrainees. De colleges worden gegeven door hoogleraren en docenten van verschillende universiteiten, gastsprekers uit de top van het ambtelijk apparaat en adviseurs van PBLQ

  Het curriculum van deze post initiële master opleiding bestaat uit tien modules, verdeeld over twee blokken: de ‘grondslagen’ en ‘thematische verdiepingen’. Elke module sluit je af met een eindopdracht, bijvoorbeeld een tentamen, het geven van een presentatie of het schrijven van een artikel of essay. De master rond je af met een afstudeeropdracht in de vorm van een scriptie.

  De basis 

  De eerste vijf modules vormen de basis voor de opleiding. De basis geeft je de kennis en achtergronden die je in je opdrachten direct kunt toepassen. De grondslagen:

  1. Module 1 Openbaar Bestuur
   Hoe is de overheid binnen Nederland georganiseerd en hoe functioneert zij. Thema´s als democratie en rechtstaat, en innovatieve ontwikkelingen binnen het openbaar bestuur komen in deze module aan bod. 
  2. Module 2 Informatiemanagement
   De essentiële discipline voor het onder controle krijgen en houden van de informatiefunctie, de verbinding tussen de business en de automatisering.
  3. Module 3 Informatiemanagement & Ontwerp
   Aan bod komen de methoden en technieken voor het ontwikkelen en testen van informatiesystemen, de varianten van sourcing en ICT architectuur. Ook is er aandacht voor recente ontwikkelingen.
  4. Module 4 ICT, Data en Beleid
   Op basis van verschillende theoretische raamwerken wordt geleerd om te kijken naar de relatie tussen ICT en beleid als een complex vraagstuk waarin ICT, organisatie en beleid samen komen. Ook de kansen en beperkingen van Big Data voor beleid en beleidsprocessen komen aan de orde.
  5. Module 5 Management en Organisatie
   Het leren interpreteren en analyseren van organisatiepraktijken en -problemen met behulp van verschillende theoretische brillen.
  Rianne Bennink  -  Jonge Informatieprofessional

  Via PBLQ leer ik diverse kanten van de digitale overheid van binnen kennen, de tweede master biedt hierop theoretische perspectieven en binnen de traineegroep leer je van elkaars ervaringen.

  De verdieping

  Na de basis ga je verder met de thematische verdieping. Deze verdieping levert je in de praktijk direct meerwaarde op. Welke thema’s staan centraal?

  1. Module 6 Verandermanagement en Organisatiedynamica
   ICT gaat vaak gepaard met ingrijpende organisatorische veranderingen en wordt vaak gebruikt als instrument voor organisatieveranderingen. Centraal staan de basisprincipes van verandermanagement.
  2. Module 7 Juridische en Ethische aspecten van Data management
   Een oriënterend inzicht in het juridische raamwerk,  waarbij de hoofdlijnen van de huidige ICT-regulering,  de publiekrechtelijke regelingen rond gegevensbescherming, databanken en informatiebeveiliging,  aan de orde komen. Ook de ethische aspecten rondom ICT regulering komen in deze module aan bod.
  3. Module 8 Ketenmanagement en ketensamenwerking 
   Centraal staat het belang van netwerken en ketens in relatie tot publiek informatiemanagement. Samenwerking binnen ketens, sturing geven aan ketens en het belang van standaardisering en goede keteninformatisering zijn thema’s die in deze module behandeld worden. 
  4. Module 9 Finance en Control van ICT-projecten
   Met een financiële bril op kijken naar ICT-projecten in het Nederlandse openbaar bestuur.