Hoogleraren en lectoren

Onderstaande hoogleraren en lectoren zijn verbonden aan PBLQ en hebben zitting in onze Innovation Board. Zij werken met ons samen in de uitvoering van adviesopdrachten en opleidingen. Soms in de rol van kwaliteitsbewaker, als docent of als participant in de uitvoering van een adviestraject. Ook zijn ze betrokken bij de business innovatie die binnen PBLQ plaatsvindt.

Deze hoogleraren en lectoren zijn onder andere voor strategische opdrachten inzetbaar. Bijvoorbeeld in de vorm van een inhoudelijke kick-offsessie om de koers en richting van de uitvoering van een opdracht te bepalen. Ook kunnen wij ronde tafels organiseren, hier zit dan bijvoorbeeld de top van de opdrachtgevende organisatie, samen met enkele van de relevante hoogleraren/lectoren aan tafel. In een dergelijke setting kan net even verder dan alleen de opdracht worden gekeken en kan dus perspectief op de uitvoering van de opdracht ontwikkeld worden. Regelmatig leidt dit tot publicaties voor en in samenwerking met onze opdrachtgevers.

  • prof. dr. V.J.J.M. (Victor) Bekkers is benoemd als hoogleraar ‘beleid en beleidsprocessen’ aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Veel van zijn huidige onderzoek gaat over governance en ICT, virtuele organisaties in de publieke sector, ICT integratie in beleidsnetwerken en ketens, innovatiebeleid en de elektronische overheid. 
  • prof. dr. W. (Wolfgang) Ebbers, bijzonder hoogleraar "ICT en strategisch innoveren in de publieke sector" bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn hoofdonderwerp is digitalisering van relaties tussen burgers en overheid.
  • prof. dr. mr. J.H.A.M. (Jan) Grijpink was werkzaam bij het ministerie van Justitie als raadadviseur met als specialiteit informatiestrategie. Hij was tevens bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht met als leeropdracht Keteninformatisering in de Rechtstaat. In het bijzonder kijkt hij naar grootschalige ketensamenwerking, keteninformatisering en identiteitsvraagstukken in ketens.
  • prof. mr. dr. M. (Mireille) Hildebrandt is hoogleraar ‘Interfacing Law and Technology’ aan de Vrije Universiteit Brussel en daarnaast Hoogleraar ICT en Rechtsstaat aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij houdt zich onder andere bezig met het functioneren van de rechtsstaat in cyberspace en met implicaties van ‘smart technologies’ (zoals machine learning).
  • prof.dr. T. (Thijs) Homan is hoogleraar Change and Implementation bij de Open Universiteit Nederland. In zijn werk is Homan vooral bezig met de vraag: ‘wat gebeurt er nou eigenlijk écht als organisaties veranderen en ontwikkelen?’. Hij betrekt kennis, inzichten en theorieontwikkeling uit verschillende wetenschapsvelden, om taal te vinden om de ´lived experience´ van mensen in (veranderende) organisaties te kunnen begrijpen.
  • prof.dr. P. (Pieter) Ippel is Hoogleraar Recht aan het University College Roosevelt (onderdeel van de Universiteit Utrecht). Hij doceert op verschillende terreinen: Internationaal Recht, Recht en Maatschappij, en Criminologie en Rechtshandhaving. Hij heeft onderzoek gedaan naar de geestelijke gezondheidszorg, overheidsorganisaties en rechtbanken. Met name op het gebied van recht en ethiek, rechtssociologie, rechtstheorie en de geschiedenis van de filosofie. 
  • prof. dr A. (Albert) Meijer is hoogleraar Publiek management, in het bijzonder Publieke innovatie aan de Universiteit van Utrecht. Zijn onderzoek richt zich op de relatie tussen technologie en bestuur. Met name is hij gespecialiseerd in Smart Cities en dataficatie binnen de publieke sector (de stad als datapolis). Daarnaast is hij bezig met thema’s als coproductie, innovatie, Verantwoording, Participatie en Elektronische communicatie.
  • prof. dr. K. (Klaartje) Peters is bestuurskundige. Zij is bijzonder hoogleraar Lokaal en regionaal bestuur aan de Universiteit Maastricht, en verbindt dat met haar werk als zelfstandig onderzoeker en publicist. Haar voornaamste aandachtsgebieden zijn lokaal bestuur, regionale samenwerking, interbestuurlijke verhoudingen en politiek-bestuurlijke besluitvorming. Ze is daarnaast actief in het rekenkamerdomein, onder meer als voorzitter van de Rekenkamer Maastricht.
  • prof. dr. H (Henk) G. Sol is emeritus hoogleraar Business Engineering en ICT aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij houdt zich bezig met de toepassing van o.a. Design Science op vraagstukken met een ICT component. Te denken valt aan ondersteunende systemen voor besluitvorming, validatie van informatiesystemen, de ontwikkeling van shared service centra en business process improvement.
  • prof.dr.ir. A. (Arjen) de Vries is hoogleraar Data Science met de leeropdracht Information Retrieval aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In zijn werk is De Vries bezig met het thema ‘Information Retrieval’ en met Big Data. Zijn focus ligt op een onderzoekslijn waar rijke informatie representaties effectief zoeken ondersteunen zonder dat we terecht komen in het massa surveillance en online profileren dat vandaag de dat de norm lijkt te zijn. Gezocht wordt naar nieuwe manieren om transparantie en de controle van de gebruiker te verhogen over hoe zoekmachines werken.