We are deeply rooted

Een onderzoek naar werken, leren en terugkeer om het Caribisch deel van het Koninkrijk te versterken

Gepubliceerd op

Vorig jaar vroeg het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directie Koninkrijksrelaties aan PBLQ om te onderzoeken in hoeverre een traineeprogramma specifiek gericht op eilandskinderen die willen terugkeren, een oplossing kan zijn voor de vraagstukken die zij in haar gesprekken op de eilanden vaak tegenkomen:

  • het is moeilijk om hoger opgeleid personeel aan te trekken, de eilanden hebben te maken met braindrain (jongeren die naar Nederland gaan om te studeren en vervolgens niet meer terug komen) en
  • er is behoefte om het openbaar bestuur te versterken.

Het onderzoek 'We are deeply rooted' dat werd uitgevoerd door Rafaëlle van Engers en Jet van Gaalen, geeft aanbevelingen om vraag en aanbod succesvol bij elkaar te brengen. Ruim 400 Caribische studenten in Nederland en 70 werkgevers op de eilanden zijn bevraagd. Aan de hand van gesprekken met stakeholders, een online enquête onder potentiële trainees en gesprekken met studenten in focusgroepen heeft PBLQ de behoefte aan en haalbaarheid van een dergelijk traineeprogramma onderzocht. In bijgevoegd rapport kunt u lezen dat er inderdaad behoefte is om deze thema’s aan te pakken. Dat een traineeprogramma zou kunnen helpen. En vervolgens wat de contouren en aandachtspunten moeten zijn bij het inrichten van een dergelijk programma.