Worstelen met ambities

Gepubliceerd op

Vragen?

Henk de Jong

Algemeen directeur

070 376 36 36 070 376 36 36

Als lid van de nationale korpsleiding van de politie leidde ik in de periode van 2015 tot en met 2018 het strategieproces. We maakten gebruik van diverse studies en gaven opdrachten om zicht te krijgen op relevante veranderingen. Niet verrassend, maar wel confronterend was dat technologie een van de grote drijvers van verandering bleek. Zowel voor de aard van veiligheidsvraagstukken als voor de (on) mogelijkheden om de politieorganisatie te ontwikkelen.

Vragen?

Henk de Jong

Algemeen directeur

070 376 36 36 070 376 36 36

Geschreven door: Henk de Jong

Gepubliceerd in: iBestuur magazine, nummer 29, januari 2019

We zagen dat cybercrime zeer snel groeide, dat cybersecurity een majeur issue aan het worden was, en dat artificial intelligence en data-science het werk van de politie ingrijpend zouden kunnen veranderen. Bij cybercrime en cybersecurity bleek dat er niet alleen klassieke criminelen actief in waren, maar dat het ook om internationale criminele organisaties ging en dat er statelijke actoren bij betrokken waren. Geopolitiek werd relevant om het werkveld van de politie te begrijpen.

Aanvankelijk stuitte deze duiding van verandering van veiligheidsvraagstukken op scepsis. Zo’n vaart zou het allemaal niet lopen, vonden vertegenwoordigers van ‘het gezag’. De realiteit ontwikkelde zich echter sneller en ingrijpender dan was voorzien. De beïnvloeding van verkiezingen in de Verenigde Staten via onder meer Facebook, hacks van politieke partijen en de ontdekking van jarenlange Russische hack-operaties in Nederland, maakten duidelijk dat het geen toekomstscenario’s waren maar keiharde realiteit. Politie, Defensie, NCTV en de inlichtingendiensten zijn gezamenlijk bezig met een inhaalslag om de nieuwe situatie het hoofd te bieden.