Ga mee naar New York!

Smart Cities: van wenkend perspectief naar serious business

Gepubliceerd op

Vragen?

Henk de Jong

Algemeen directeur

070 376 36 36 070 376 36 36

In 2009 kwam ik in Amsterdam voor het eerst serieus in aanraking met het ideeëngoed rond Smart Cities. Ik was toen gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente. Enkele zeer enthousiaste jonge medewerkers trokken samen op met visionairs van tech-bedrijven, academici en gelijkgestemden in andere steden rond de wereld. Het was fascinerend om mee te denken over de wenkende perspectieven die de visionairs schetsen. Toen was al wel duidelijk dat er nog heel wat moest gebeuren voordat er grootschaliger praktische toepassingen zouden zijn, voordat bedrijven er winstgevende business mee zouden genereren en voordat overheden er daadwerkelijk publieke doelstellingen mee zouden bereiken.

Vragen?

Henk de Jong

Algemeen directeur

070 376 36 36 070 376 36 36

Innovatie in New York

In de periode 2012-2014 was ik in New York City betrokken bij de eerste fase van New York University´s Center for Urban Science & Progress (NYU CUSP), hét big data initiatief van NYU dat de stad New York als laboratorium had. Daar was veel versnelling te voelen, al lagen accenten op fundamenteel onderzoek (computer science) en onderwijs. Nodig voor transitie, maar niet per se heel praktisch en korte termijn impactvol.

Smart Cities New York | Innovatiemissie RVO

We zijn nu tien jaar na die eerste kennismaking. De constatering is dat er veel ontwikkelingen in gang zijn gezet. De Smart City community is niet langer een klein groepje ´geeks´ met gave ideeën. Snel gegroeid zijn de aantallen mensen en organisaties die hiermee bezig zijn. Snel gegroeid zijn het aantal toepasbare ideeën die een mix zijn van onorthodoxe manieren om naar vraagstukken te kijken, technologie, design en innovatie. De digitale transformatie, snel en goedkoop mobiel internet en het snel delen van innovatie bieden een ideaal platform om het ideeëngoed van smart cities in de praktijk te brengen.

Waren er de eerste jaren vooral superinteressante bijeenkomsten, met kleine aantallen deelnemers die vooral inspiratie boden, steeds meer zijn er kennisinstellingen en ondernemingen betrokken. Het gaat om zowel grote ondernemingen die zich transformeren, middelgrote ondernemingen die niche posities innemen als om start-ups met veel energie en grote verwachtingen.

De wenkende perspectieven zijn er bepaald niet minder op geworden en de beschikbaarheid van technologie is exponentieel gegroeid terwijl kosten van technologieën afnemen. Rondom sensoren en data-analyse heeft zich bijvoorbeeld echt een revolutie afgespeeld.

Steden stimuleren hun ´eigen´ bedrijven om internationaal actief te zijn (schaal is straks alles) en doen hun best om internationale bedrijven naar hun stad te halen.

Tien jaar verder zijn we nu en het accent ligt meer en meer op proefprojecten, implementaties en kansen voor bedrijven. Bedrijven reizen de wereld over om kansen te ontdekken en te benutten. Steden stimuleren hun ´eigen´ bedrijven om internationaal actief te zijn (schaal is straks alles) en doen hun best om internationale bedrijven naar hun stad te halen. Dat is goed voor de werkgelegenheid en goed voor de bundeling van kennis en ondernemerschap.

Smart City conference in New York

De Smart City Conference in New York City in de tweede week van mei 2019 zal in het teken staan van concretisering van kansen en versnelling van implementatie. Vorig jaar werd tijdens de conferentie overtuigend aangetoond dat Smart City op zeer korte termijn een business van vele miljarden is. De bedrijven, overheden en kennisinstellingen die er vroeg bij zijn, kunnen daar het meest van profiteren.

Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven organiseren samen met RVO, Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties activiteiten met nadruk op drie zogenoemde smart city tracks:

  • Stedelijke mobiliteit (Urban Mobility - Eindhoven)
  • Klimaat en Energie (onder noemer Resilience - Rotterdam)
  • Circulaire economie (Circular Economy - Amsterdam)

De Nederlandse aanpak is slim en inclusief. Bij onze innovaties zijn bewoners steeds betrokken.

Dit zijn thema´s waar het in Nederland veel progressie mee is geboekt en waarvoor ondernemingen ook in het buitenland veel kansen zien. Hierbij wordt data als een ‘enabler’ gezien voor het bereiken van een doel, namelijk een leefbare, bereikbare, duurzame en gezonde stad. Onze boodschap in New York zal zijn: ‘Smart Cities is een extreem relevante duurzaamheidsagenda. De toekomst van de steden hangt ervan af en we moeten met zijn allen hard aan de slag om onze steden te transformeren. Nieuwe technologieën en innovatie zijn nodig en dienend om de transformatie mogelijk te maken. De Nederlandse aanpak is slim en inclusief. Bij onze innovaties zijn bewoners steeds betrokken. In New York is dat bekend, omdat we dat hebben laten zien met de Hollandse herstel- en toekomstaanpak na Super Storm Sandy in 2012. Het gaat over leefbaarheid, duurzaamheid en inclusiviteit.’

Ik zie er zeer naar uit om dit jaar op te treden als zakelijk missieleider voor de Smart City Missie naar New York. Ga mee! Schrijf je in via de onderstaande button. Inschrijven is niet meer mogelijk. Lees later meer over de ervaringen van Henk in New York.

Als zakelijk missieleider zal ik voorafgaand aan en tijdens het bezoek zorgen voor leiding aan de deelnemers en waar nodig deelnemers in contact brengt met relevante personen en organisaties in New York. Dit kan ook heel praktisch zijn bijvoorbeeld tijdens het congres.

Ik zal de tracks en daar bijbehorende maatschappelijke uitdagingen aan business- of beleidsproposities van de deelnemende partijen verbinden.

Er is behoefte aan extra toegang tot een relevant netwerk in New York over de volle breedte van de thematiek die tijdens het bezoek aan de orde komt. Ik kan hierbij een rol spelen door mijn kennis, ervaring en netwerk in New York. Daarbij kan ik ondernemers helpen hun smart city propositie aan te scherpen om Nederlandse smart city activiteiten uit de ‘start-up’ fase te krijgen.