Cock Brink

Opleidingsadviseur

Cock Brink

Opleidingsadviseur

06 10 90 24 62 06 10 90 24 62
Stuur mij een e-mail

Ik ben al sinds 1984 werkzaam in en voor de publieke sector. Eerst als geboren en getogen Amsterdammer binnen de gemeente Amsterdam, als projectleider, manager, controller en adviseur (of een combinatie daarvan). Sinds 2005 werk ik met heel veel plezier voor PBLQ.

Ik ben al mijn hele werkzame leven geboeid door de ontwikkeling van mensen in relatie tot hun werkomgeving.

Mijn drijfveer 

Ik ben al mijn hele werkzame leven geboeid door de ontwikkeling van mensen in relatie tot hun werkomgeving. Wat maakt organisatieverandering al dan niet succesvol? Waardoor worden rationeel juiste keuzes toch regelmatig niet gemaakt? Waardoor doen mensen niet ‘wat goed voor ze is’? Naarmate je in leven, werk en studie meer kennis en ervaring opdoet ontdek je dat bepaalde wetmatigheden een rol spelen in dit soort processen. En dat structuren en processen belangrijk zijn, maar dat mensen het echte verschil maken.

Mijn vak 

Als strategisch adviseur houd ik mij vooral bezig met leer- en ontwikkelingsprogramma's die thema's raken als leiderschapsontwikkeling, organisatieontwikkeling en veranderkunde. Maar ook opleidingen op het gebied van publieke bedrijfsvoering en overheidsfinanciën. Mijn toegevoegde waarde bij deze vraagstukken is het vertalen van de klantvraag naar een effectief programma rekening houdend met de specifieke context en cultuur van de klant die mij als oud-ambtenaar zeer goed bekend is. Het werken als ambtenaar in een publieke context verschilt nu eenmaal wezenlijk van privaat leiderschap en het werken in de private sector. Kernpunt daarbij is dat ik niet ga voor een ideaaltypische oplossing, maar voor het maximaal haalbare binnen de context van de opdracht. 

Mijn aanpak 

‘Evidence based' en aanwijsbaar rendement vormen mijn leidraad bij het ontwerpen en uitvoeren van (maatwerk)programma's. Ik ben daarom als adviseur met een brede werk- en opleidingsachtergrond ook scherp op het in kaart brengen en invullen van belangrijke randvoorwaarden als onderdeel van onze ‘High Impact Learning-methode’. Die randvoorwaarden bepalen namelijk een belangrijk deel van het rendement van welk programma dan ook. Het gaat tenslotte niet alleen om investeringen in tijd en geld, maar vooral om investeringen in mensen en dat moet altijd zorgvuldig gebeuren en gekoppeld aan de specifieke (en altijd unieke) context.