Arnaud Wirschell

Opleidingsadviseur

Arnaud Wirschell

Opleidingsadviseur

06 51 91 13 93 06 51 91 13 93
Stuur mij een e-mail

Sinds 2004 werk ik bij PBLQ. Daarvoor was ik als afdelingshoofd en programmaleider voor postacademische opleidingen verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden.

Ik werk voor opdrachtgevers uit het overheidsdomein omdat ik dat een boeiende wereld vind. Je komt die wereld iedere dag tegen op sociale media, op televisie en in de krant. Omdat de overheid dingen doet die ons allemaal direct raken. Sommige mensen vinden politiek vervelend, maar mij fascineert het wat er allemaal gebeurt bij beïnvloeding en beeldvorming. Daarom geef ik trainingen over politiek-bestuurlijke sensitiviteit, beïnvloeden in netwerken en beleidskunde. Ook help ik overheidsorganisaties bij strategievorming en omgevingsmanagement. Vaak met een combinatie van verschillende krachtenveldanalyses.

Arnaud Wirschell  -  Adviseur en docent

Sommige mensen vinden politiek vervelend, maar mij fascineert het wat er allemaal gebeurt bij beïnvloeding en beeldvorming.

Serious gaming en big data

Vanuit PBLQ heb ik meegewerkt aan serious games in virtual reality: een game over bevolkingsdaling in opdracht van BZK en een eigen productie over Het Nieuwe Werken. Daardoor gaf ik van 2011 tot en met 2016 ieder jaar een gastcollege over de inzet van serious gaming bij besluitvormingsprocessen binnen de overheid. Dit is een leuke en nuttige manier om draagvlak te ontwikkelen en verschillende toekomstscenario’s te ontwikkelen. Sinds 2017 ben ik betrokken bij opleidingen over de inzet van big data bij beleidsontwikkeling en -uitvoering. Daarbij gaat het vooral om het opdrachtgeverschap en de politiek-bestuurlijke gevoeligheid van analyses met big data.

Opdrachtgevers

Ik heb maatwerkopleidingen en werksessies over beleidskunde, beïnvloeden in netwerken en politiek-bestuurlijke sensitiviteit gegeven aan ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies en gemeenten. Ook heb ik ervaring met ambtenaren uit het buitenland waardoor ik veel geleerd heb over de bijzondere positie van de Nederlandse overheid.
 

Economie en bestuurskunde

Ik heb staatkundige economie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dat is een combinatie van economie met bestuurskunde, politicologie en staats- en bestuursrecht. Daarna heb ik verschillende didactische trainingen en cursussen over adviseren en verandermanagement gevolgd. Ik schreef met Peter Castenmiller “Leren van decentraliseren” (Sdu, 2014).