Willem Pieterson

Associé

Willem Pieterson

Associé

+44(0)7444755398 +44(0)7444755398
Stuur mij een e-mail

Ontwikkelingen in technologie en maatschappij gaan sneller en sneller. En voor de overheid is het niet altijd even makkelijk om bij te blijven. Welke rol gaat technologie de komende jaren spelen? Wat zijn de mogelijkheden én risico’s van data? Hoe gaat dienstverlening er in de toekomst uitzien? Zomaar een greep uit de vragen waar ik, samen met overheden, een antwoord op probeer te vinden. Ik geloof sterk in het belang van innovatie, maar dan wel vanuit een gedegen, rationele, aanpak.

Ruime ervaring bij de overheid

Al ruim vijftien jaar hou ik me bezig met innovatie en verandering. Ik begon bij de overheid met een onderzoek naar de acceptatie van de verplichte elektronische belastingaangifte voor ondernemers in 2006. Daarna hield ik me als wetenschapper bezig met multi-channel dienstverlening en kanaalstrategie.

Internationale oriëntatie in verschillende domeinen

Na 10 jaar wetenschap leek het me verstandig mijn blikveld te verruimen. Ik verhuisde naar de Verenigde Staten om me te richten op sociale netwerken en organisatieverandering. Dit gaf me de kans met een aantal van de grootste bedrijven ter wereld én NGO’s te werken. Daarnaast begon ik een data analytics start-up in Chicago; een leerzame, inspirerende en zeer waardevolle ervaring.
 

Terug bij de overheid met onderzoek en advies

Inmiddels verblijf ik in Londen en verdeel ik mijn werktijd tussen Nederland en ‘de rest van de wereld’.  In Nederland deed ik onlangs onderzoek naar het afschaffen van de blauwe envelop voor de Belastingdienst, en de tevredenheid met omgevingsdienstverlening.Daarnaast adviseer ik het Ministerie van Buitenlandse Zaken bij het optuigen van het “Loket Buitenland” en help ik het Ministerie van Binnenlandse Zaken bij het meten van de kwaliteit van de overheidsdienstverlening. Buiten Nederland werk(te) ik met de Europese Comissie, de Inter-American Development Bank, de World Association of Public Employment Services en een breed scale aan andere overheden.

Een frisse, brede, en scherpe blik

Door mijn interesses en brede ervaring in een vaak internationele context ben ik een echte generalist die bovendien niet bang is tegen de stroom in te zwemmen. Ik heb een kritische, nieuwsgierige blik en hou van het grondig analyseren van complexe onderwerpen voordat ik een gedegen advies uitbreng. Heb je een vraagstuk op het snijvlak van dienstverlening, digitalisering, en data, neem dan vooral contact met me op.