Over PBLQ

Verbinders in de informatiesamenleving

Vragen?

Henk de Jong

Algemeen directeur

070 376 36 36 070 376 36 36

Wij zijn PBLQ. Hét onafhankelijke adviesbureau voor de publieke sector. Wij zijn gecommitteerd aan een goed functionerende overheid in de digitaliserende samenleving. Wij willen dat burgers, bedrijven en overheid vertrouwen hebben en houden in de informatiemaatschappij en de democratische rechtsstaat. Wij verbinden de werelden van technologie en beleid en bestuur in de publieke sector. Opdrachtgevers schakelen ons in voor onderzoek, advies, tijdelijk management en trainingen.

Vragen?

Henk de Jong

Algemeen directeur

070 376 36 36 070 376 36 36

Advies

Het is onze passie om de publieke sector en non profit organisaties te helpen. We hebben een fundamenteel begrip van technologie, we kennen de context van de publieke sector, hebben inzicht in besluitvorming en zijn experts in management van complexe programma´s en projecten. We zijn sterk in het stellen van diagnoses en geven advies dat opdrachtgevers daadwerkelijk helpt. Teams van opdrachtgevers en ons bureau werken gemotiveerd samen aan vraagstukken die ertoe doen. Daarbij hebben wij verschillende expertisevelden in huis of we gaan samenwerking aan met partners, vaak ook vanuit de academische wereld.

Advanced traineeship

Met ons advanced traineeship leiden wij jonge informatieprofessionals, met de nodige werkervaring, op om te werken in het publieke domein. Zij krijgen hierbij de geaccrediteerde masteropleiding Public Information Management, ervaring op verschillende projecten én een flinke dosis persoonlijke ontwikkeling. Elk jaar is er plaats voor vijftien jonge informatieprofessionals.

Opleidingen

Publieke organisaties staan voor grote opgaven. Op elk niveau in organisaties zijn daarvoor nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden nodig. Zeker ook om de werelden van technologie en innovatie enerzijds en die van beleid en bestuur anderzijds effectief te laten samenwerken. Via training en opleidingen maken we mensen thuis in beide werelden. Dat gaat soms de diepte in, en soms gaat het om overzicht te bieden. We leveren maatwerk en verzorgen incompany opleidingen. Vaak ook in combinatie met advies over verandertrajecten.

Verbinders

ICT is geen bijzaak, maar wezenlijk onderdeel van het primaire proces. Zo kijken wij er hier bij PBLQ tegenaan. Wij hebben in honderden opdrachten ervaring opgedaan en onze methoden zijn beproefd. Wij voelen ons gecommitteerd aan een goed functionerende overheid in de digitale samenleving. Wij willen dat burgers, bedrijven en overheid vertrouwen hebben en houden in de informatiemaatschappij. PBLQ draagt bij aan een slimme en robuuste informatiesamenleving waarin overheid, burgers en bedrijven veilig informatie kunnen uitwisselen. 

Daarom zijn wij verbinders in de informatiesamenleving.