Categorie

 • Informatiemanagement

Duur

 • 10 dagen

Prijs

 • € 7.150,-

Vragen over deze opleiding of wilt u deze opleiding incompany?

Verbindersopleiding informatiemanagement

Verbinder van business, IT, beleid en uitvoering binnen het publieke domein

Ben je werkzaam op het snijvlak van beleid en ICT, van strategie en uitvoering? Ben je verantwoordelijk voor (het creëren van) de samenwerking? Vertaal je wensen in eisen? Ben je projectleider of programmamanager? Ben je een adviseur? Dan ben je een Verbinder.
Na het volgen van de verbindersopleiding informatiemanagement spreek je de taal van bestuurders, de uitvoering, ICT-ers, leveranciers en ketenpartners. Je bent in staat om deze verschillende partijen bij elkaar te brengen en met elkaar te verbinden. Je hebt handelingsperspectief gekregen om de uitdagingen van de informatiesamenleving te duiden en een brede basis ontwikkeld voor je rol met een i-component.

Categorie

 • Informatiemanagement

Duur

 • 10 dagen

Prijs

 • € 7.150,-

Vragen over deze opleiding of wilt u deze opleiding incompany?

Waarom deze opleiding?

Informatietechnologie en informatiemanagement worden elke dag belangrijker. Ook de publieke sector verandert langzaam in een ICT sector. Steeds meer professionals krijgen hiermee te maken en moeten weten hoe ze zaken moeten duiden, aansturen, erover adviseren of samenwerken in (informatie)ketens. Als je op de hoogte wil zijn van de nieuwste technologische ontwikkelingen en de impact daarvan op het werk en het leven wil duiden, als je de uitdaging hebt om invloed uit te moeten oefenen zonder macht, je de taal van bestuurders en ICT-ers wil spreken en deze groepen met elkaar wil verbinden en effectiever wil werken in ketens, dan is dit de opleiding voor jou!

Voor wie?

De deelnemers hebben het volgende profiel:

 • (senior) professionals in een nieuwe rol waarin de "i" belangrijk is
 • werkzaam bij verschillende overheidsorganisaties, zoals ministeries, provincies, gemeenten of uitvoeringsorganisaties 
 • werkzaam in functies als informatiemanager, projectmanager, i-adviseur, MT-lid met ICT in de portefeuille, afdelingshoofd, beleidsmedewerker
 • academisch denk- en werkniveau
 • ervaren professionals die graag willen leren van experts en peers
Theo van Diepen  -  Security Officer bij Logius

Voor alle mensen die buiten hun eigen domein willen kijken is de Verbindersopleiding heel goed.

Inge Jonker  -  Afdelingshoofd en programmamanager Informatiegestuurd Werken, Inspectie Sociale Zaken

Ik probeer in mijn werk steeds bruggen te slaan. Je kan in je stroom blijven of uit je stroom stappen en naar alle stromen gaan kijken. Dat is wat een aantal sprekers in de Verbindersopleiding doet en daar houd ik heel erg van.

Deelnemer  -  Verbindersopleiding informatiemanagement

De docent speelde goed in op de situatie (groep, tijdstip). Zijn analyse dat de meeste energie vooral in de beheersmatige kant van de iv wordt gestoken en veel minder in de strategische kant is heel herkenbaar. Zijn schets van lopende ontwikkelingen en de disruptive aspecten zet je aan het denken.

Deelnemer  -  Verbindersopleiding informatiemanagement

Duidelijke theoretische achtergrond met link naar praktijk van mensen die ook daadwerkelijk in de praktijk ervaring hebben.

Bekijk hier de video over de Verbindersopleiding Informatiemanagement

Inhoud programma

De opleiding bestaat uit vijf modules van twee dagen met een inspirerend avondprogramma. Tijdens het eerste en het laatste blok gaan we met elkaar uit eten.

Je krijgt een veelheid van onderwerpen en experts tot je beschikking, zodat je een brede blik ontwikkelt in dit vakgebied. We houden rekening met verschillende leerstijlen en behoeften. Zo zal er in elk blok een meer theoretisch onderdeel zijn, een praktijkverhaal, een gelegenheid om te oefenen met verbindersvaardigheden en word je uitgedaagd om zaken vanuit een ander perspectief te bekijken. In elke sessie is er ruimte voor het behandelen van casuïstiek van de deelnemers en het behandelen van specifieke vragen. Je leert niet alleen van hoogleraren, senior adviseurs en ervaren trainers maar ook van de andere deelnemers die in een andere rol of een ander deel van de publieke sector werkzaam zijn. Je komt in aanraking met verschillende invalshoeken en perspectieven, daarmee verbreed je je blik en je handelingsperspectief.

Enkele onderwerpen kunnen aangepast worden op basis van actualiteit of behoefte van de groep, maar in hoofdlijnen volgt hieronder het programma.

Module 1: informatiemanagement en de kunst van het verbinden

We trappen de leergang af met vier pijlers van de opleiding: informatiemanagement (verleden, heden, toekomst), perspectiefverbreding (strategisch trendwatchen en anders leren kijken), verbinden (wat betekent het om een verbinder te zijn, verbinden met elkaar en het programma). En zoals altijd maken we de vertaling naar het specifieke van de publieke sector.

 • Theoretisch kaders informatiemanagement
 • Verbinden en anders leren kijken
 • De toekomst van informatiemanagement en strategisch leren denken

Module 2: kaders - besturing en bestuurders, grootschalig denken en keteninformatisering

 • Governance vraagstukken
 • Grootschalig denken en keteninformatisering inclusief e-learning module over ketens
 • Storytelling
 • Aan tafel bij de bestuurders

Module 3: de mens centraal

 • Gebruiker centraal
 • Informatieveiligheid en datalekken
 • Samenwerken en ketens
 • Veranderkunde

Module 4: succesvol implementeren van ICT

 • ICT - wat je altijd wilde weten maar niet durfde te vragen
 • Project- en programmasturing in tijden van verandering
 • Invloed uitoefenen zonder macht
 • Goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap

Module 5: nieuwe vraagstukken

Na het brede speelveld van informatiemanagement te hebben behandeld, kijken we naar de nieuwe vraagstukken die zijn ontstaan zoals privacy en i-ethiek.

We sluiten af met een door de deelnemers verzorgd mini-congres - gasten zijn welkom!

 • Privacy
 • Technologische ontwikkelingen en ethische vraagstukken
 • Deelnemerpresentaties en workshops

Synthese van de opleiding

Vanuit de kennis en ervaring van hun vakgebied, de publieke sector en hun vermogen om te prikkelen, inspireren en informeren gidsen de inleiders, docenten en experts je langs de kansen en valkuilen van de informatiesamenleving en begeleiden je bij het vinden van antwoorden voor jouw situatie.

Deze opleiding doen wij alleen als maatwerk.

Heeft u interesse in een aanbod op maat voor uw organisatie, laat hier uw gegevens achter.