Verbinden van business & IT

De informatievoorziening in publieke organisaties laat zich niet meer beperken tot de grenzen van de eigen organisatie, de IT of bedrijfsvoering. Onze opdrachtgevers ervaren dat het belangrijk is een goede verbinding te maken in hun organisatie tussen de primaire beleids- en uitvoeringsprocessen en de informatievoorziening en IT van de organisatie.

Mensen, processen en technologie met elkaar verbonden

verbinden beleid en ict

De digitale transformatie die publieke organisaties continue doormaken biedt de uitdaging mensen, processen en technologie met elkaar te verbinden. De digitale transformatie vergt ook een organisatorische transformatie. We werken met managers, project/programmaleiders en adviseurs aan het verbinden van business en ICT. Hoe brengt u partijen in de organisatie en de keten bij elkaar, hoe krijgt u meer handelingsperspectief om gezamenlijk de uitdagingen van de informatiesamenleving te lijf te gaan, hoe richt u uw organisatie in om met technologische innovaties om te gaan, hoe kunnen bestuurders en ICT-ers elkaars taal leren spreken, wat zijn de nieuwste technologische trends?

Een vruchtbare voedingsbodem

Wij helpen u om een vruchtbare voedingsbodem te creëren waarop de mensen in uw organisatie de digitale transformatie kunnen realiseren. Technologie is in de informatiesamenleving een belangrijke impuls voor verandering. We helpen u om de organisatie zo in te richten dat deze zich snel en effectief kan aanpassen, anticiperen en reageren op kansen en bedreigingen. We ontwikkelen uw medewerkers om de snel opeenvolgende ontwikkelingen bij te houden en effectief toe te passen en het management om keuzes over strategie, besturing en inrichting te maken.

Meer weten over de mogelijkheden voor u?

Bent u op zoek naar een leer- of ontwikkeltraject om beter om te gaan met veranderingen die voortkomen uit nieuwe technologische ontwikkelingen? Wij leren en ontwikkelen graag samen met uw organisatie op basis van onze adviespraktijk en academische allianties.

Mail Johannes van Veen