Categorie

 • Beleids- en bestuurskunde

Duur

 • 8 dagen

Prijs

 • € 3.895,-

Vragen over deze opleiding of wilt u deze opleiding incompany?

Leergang project-, proces- en programmamanagement

Verdieping voor professionals

Leiding geven aan projecten of programma's? Dat is echt een vak! Ben je op zoek naar een stevig fundament in de theorie van projectmanagement, procesmanagement en programmamanagement en wil je inzicht krijgen in je eigen leiderschapskwaliteiten als project- of programmanager? Dan is deze leergang iets voor jou.

Categorie

 • Beleids- en bestuurskunde

Duur

 • 8 dagen

Prijs

 • € 3.895,-

Vragen over deze opleiding of wilt u deze opleiding incompany?

Waarom deze opleiding? 

Werk je al enige tijd in een project of programma of stuur je een proces aan? Heb je al veel ervaring, maar wil je je kennis opfrissen of juist verder verdiepen? Ben je toe aan de volgende stap in je ontwikkeling en wil je verkennen of jouw toekomst bij het leiden van projecten, programma’s of processen ligt? Dan is het tijd voor deze leergang.

Voor wie?

 • (toekomstige) programmamanagers
 • (deel) projectleiders en projectmanagers op seniorniveau die werken aan complexe projecten, programma's en verandertrajecten
Guillermo Holman  -  Directeur obs De Viersprong

Deze leergang is ook een spiegel voor mijzelf geweest. Het uitdiepen van weerstanden en het maken van een pas op de plaats heeft juist voor meer diepgang gezorgd, zowel voor mij persoonlijk als voor de school.

Deelnemer  -  Leergang project-, proces- en programmamanagement

Goede tools meegekregen waarvan de dag “regisseren zonder macht” mij het meeste aansprak. Ik probeer dit nu in mijn werk te doen.

Kenmerken van de opleiding

 • Leergang van 8 dagen
 • Begeleiding door een deskundige groep van docenten/trainers
 • Interactieve groepsbijeenkomsten
 • Nauwe aansluiting bij de werkpraktijk van de deelnemers
 • Diverse zelftesten
 • Verdiepingsstof in de digitale leeromgeving
 • Handboek projectmanagement

Programma

Dag 1: Verkenning van de thema’s en veranderstrategieën
Je start met een verkenning van de context van je eigen projecten en programma's van 'buiten naar binnen’. Veranderstrategieën en de implementatie van veranderingen en jouw rol daarin staan centraal. Aan de hand van een veranderspel ontdek je de impact van 'veranderingen' op jouw eigen gedrag.

changesetter

Dag 2 en 4: Projectmanagement I en II
Dit blok behandelt het faseren, plannen, beheersen en besturen bij projecten. Projectstart, projectorganisatie, eisen en doelen, projectscope, resultaten, risico's en kansen komen stapsgewijs langs. Sturen via kwaliteit, tijd, geld, mensen en middelen staat centraal. Je schakelt tussen theorie en eigen praktijk en ervaart hoe je effectief handelt vanuit jouw rol.

Dag 3: Leiderschap  en samenwerken
Jouw leiderschap als projectmanager, proces- of programmamanager staat centraal op dag drie. Je leert meer over de rollen van een projectmanager, procesmanager of programmamanager en de diverse stijlen van leidinggeven. Delegeren, open communiceren en onderhandelen komen aan de orde. Je krijgt inzicht in teamrollen en de toepassing daarvan bij jouw team. Je leert beter samenwerken, conflicten hanteren en effectief omgaan met weerstand. Tevens krijg je zicht op je leiderschapsstijl 'onder druk'.

Dag 5 en 6: Procesmanagement en Programmamanagement I
Hoe is een programma opgebouwd? Je oefent met het formuleren van ER-doelen en maakt een doelen-inspanningen-netwerk. Sturingsvragen en omgaan met macht in  complex politiek-bestuurlijke processen staan centraal. Je krijgt inzicht in processen die bijdragen aan het realiseren van programma's en projecten en leert van de ervaring van experts.

Dag 7: Programmamanagement II: regisseren zonder macht
Op dag 7 oefen je met het in kaart brengen van krachtenvelden rond je eigen project, proces of programma. Centraal staat hoe je macht en invloed kunt uitoefenen vanuit een positie waarin je zelf geen formele macht hebt. Je oefent met het in kaart brengen van je omgeving en leert door te reflecteren op je eigen casuïstiek en die van de andere deelnemers hoe je invloed uitoefent zonder formele macht.

Dag 8: Capita selecta
Deze dag staat is gereserveerd voor 'capita selecta' van de deelnemers. Dit varieert van een bezoek aan een interessant project, een verkenning van een model of een verdieping op een onderdeel uit de leergang. Je sluit af met een eigen presentatie en staat stil bij wat je hebt geleerd en toegepast.

Werkvormen

 • Teamontwikkeling met (verander)spel en casuïstiek
 • Feedback van trainers/experts met brede ervaring in complexe projecten en programma's
 • Zelftesten voor leiderschapsstijlen en rollen in samenwerking
 • Eindpresentatie door de deelnemers

Klaar en dan?

Na afloop van deze leergang heb je:

 • Het theoretische fundament onder je werk als project-, proces- of programmamanager versterkt
 • Verdiept inzicht in je leiderschapsstijl (onder druk)
 • Verdiept inzicht in jouw rol in samenwerking binnen teams
 • Praktische handvatten om jouw invloed in het realiseren van veranderingen te vergroten
   

Deze opleiding doen wij alleen als maatwerk.

Heeft u interesse in een aanbod op maat voor uw organisatie, laat hier uw gegevens achter.