Professionalisering Burgemeesters

Vragen?

PBLQ verzorgt in opdracht van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) een deel van het professionaliseringsprogramma voor burgemeesters. Het totale programma bestaat uit een aantal opleidingen voor zowel de beginnend als de ervaren burgemeester. Wij verzorgen een breed opleidingsaanbod, dat zowel gericht is op vaardigheden als op actuele ontwikkelingen in het lokaal bestuur. Hierbij zijn de opleidingsvragen van burgemeesters leidend.

Vragen?

Professionalisering van bestuurders is de laatste jaren steeds ‘gewoner’ geworden. Net als artsen en advocaten wordt van lokale bestuurders verwacht dat zij hun kennis van het vak (of ambt) bijhouden. Het Genootschap van Burgemeesters (NGB) speelt hierin een belangrijke rol; zij verzorgen voor hun leden al jaren een uitgebreid professionaliseringsprogramma.

PBLQ is partner van het NGB bij de ontwikkeling en uitvoering van verschillende opleidingen in dit programma. Wij voeren opleidingen uit die gericht zijn op de competentieontwikkeling van de deelnemende burgemeesters.

  Over het programma  -  De burgemeester als toezichthouder

  Heel positief, leerzaam, interactief, goede trainers, goed ingespeeld op de actualiteit.

  Zo verzorgen wij het programma ‘De kracht van de voorzittershamer’; een praktische opleiding gericht op het effectief voorzitten van vergaderingen (Raad, college, inspraakavonden) waar de spanningen soms hoog oplopen. 

  Ook actuele bestuurskundige thema’s als ‘intergemeentelijke samenwerking’ en heel specifiek voor burgemeesters ’bestuurlijke handhaving’ komen uitgebreid aan de orde.

  De bestuurspraktijk van de burgemeesters is voor ieder programma het uitgangspunt. Jaarlijks inventariseert het NGB de opleidingswensen van haar leden. Wij vertalen deze wensen in opleidingsprogramma’s die worden beoordeeld door de professionaliseringscommissie van het NGB. Na groen licht van deze commissie maakt het NGB een jaarprogramma waarvoor burgemeesters zich kunnen inschrijven. 

  De praktijk van de burgemeesters is de rode draad in onze programma’s. Wij vragen burgemeesters om hun casuïstiek in te brengen of ontwikkelen zelf cases waarmee zij aan de slag gaan om kennis toe te passen of te delen. In meerdaagse programma’s wordt er tussen de trainingsdagen door geoefend en geven de deelnemers elkaar feedback. Zo leren zij ook van elkaar en houden zij elkaar scherp.

  Over het programma  -  Coachen

  Deze opleiding is voor mij een fantastisch leermoment geweest. Direct toepasbaar. Echt een aanrader.

  Voorbeelden van programma’s die wij voor burgemeesters verzorgen zijn:

  • Europa Actueel: over de betekenis van Europa voor het lokaal bestuur en de rol die burgemeesters kunnen spelen in de beïnvloeding van Europees beleid.
  • De kracht van de voorzittershamer: over effectief voorzitten van (raads)vergaderingen waarin grote belangentegenstellingen zijn.
  • Bestuurlijk handhaven; over actuele ontwikkelingen in wet- en regelgeving die van belang zijn voor de Openbare Orde en Veiligheid (OOV) portefeuille van de burgemeester.
  • Spanning in diversiteit; over de verbindende rol die de burgemeester speelt bij spanning in de samenleving, zoals we dat gezien hebben bij asielzoekerscentra.
  Over het programma  -  Effectief communiceren in de doe-democratie

  Heeft mij meer inzicht gegeven in de mogelijkheden om inwoners te betrekken bij onderwerpen die gerealiseerd kunnen worden.