Leergang Regio Amsterdam

Versterk jouw persoonlijk leiderschap

Vragen?

In de regio Amsterdam werken gemeenten, provincies, waterschappen en maatschappelijke partners op verschillende beleidsterreinen bestuurlijk en ambtelijk steeds intensiever samen. Of het nu gaat om het milieu, (denk aan het Klimaatakkoord) ruimtelijke ordening (denk aan de Omgevingswet) of de decentralisaties binnen het sociale domein; steeds meer dringt het besef door dat de huidige en toekomstige problematiek vraagt om integrale en duurzame oplossingen die aan de gemeentelijke- en organisatiegrenzen voorbijgaan.

Vragen?

Doel van de opleiding

Groei leiderschap

De drie pijlers van de Leergang Regio Amsterdam zijn: 

  • Het versterken van jouw persoonlijke effectiviteit als leider
  • Het opbouwen en onderhouden van jouw netwerk in de regio Amsterdam
  • Kennisoverdracht op een aantal specifieke kernthema's

Waarom deze opleiding?

De regio Amsterdam is een regio waar maatschappelijke, technologische en economische ontwikkelingen in tempo, dynamiek en complexiteit ongeëvenaard zijn. Om die uitdagingen  tegemoet te treden zijn naast stevig persoonlijk leiderschap, specifieke regionale en thematische kennis en managementvaardigheden van groot belang. Die bepalen mede hoe succesvol je bent binnen de complexe politiek-bestuurlijke werkcontext van de regio Amsterdam.

De Leergang Regio Amsterdam (LRA) biedt een uniek leiderschapsprogramma om al deze aspecten bij elkaar te brengen en te versterken. De leider in de rol van inspirerende veranderaar staat centraal. We werken aan een solide basis van kennis, leiderschapsontwikkeling en vaardigheden die nodig zijn voor leiders in een constant veranderende omgeving. 

Inhoud programma

De  Leergang Regio Amsterdam (LRA) is een intensieve leergang bedoeld om jouw leiderschap te versterken. Dat betekent dat de leerdoelen voor een ieder verschillend zijn. De LRA heeft een looptijd van een jaar en bestaat uit 10 seminars, intervisiebijeenkomsten en een praktijkopdracht.
De digitale leeromgeving ondersteunt het leerproces en volgt de structuur van de leergang met informatie over het programma van de verschillende seminars. Per seminar zijn er ondersteunende filmpjes, aanvullende literatuur, (groeps-) opdrachten, presentaties van gastdocenten etc.

Een belangrijk inzicht dat ik heb opgedaan: ik mag er zijn zoals ik ben. En met mijn kwaliteiten bereik ik veel meer met minder moeite.

"Mijn eigen kracht en potentieel als leidinggevende beter leren kennen en gebruiken", dat was de ambitie van Nicole Bosman tijdens de Leergang Regio Amsterdam. Zij is Manager Leren van de gemeente Almere en geeft leiding aan 45 beleidsadviseurs in het onderwijsveld.

Bosman: "Ik ben verbaasd over de impact van de leergang. Een belangrijk inzicht dat ik heb opgedaan: ik mag er zijn zoals ik ben. Met mijn kwaliteiten bereik ik veel meer met minder moeite. Ik heb meer rust en kan nu veel beter 'spelen' met mijn kwaliteiten. Er was sprake van een enorme verbondenheid met de groep. De start was al indrukwekkend en intensief. Drie dagen op een zeilschip op het IJsselmeer met elkaar aan de slag. Nu nog komen we met de groep minstens twee keer per jaar bij elkaar, bijna onopgemerkt bouw ik aan een goed regionaal netwerk."

Voor wie?

Lijnmanagers, maar ook senior adviseurs, programmamanagers en projectmanagers.

Waar komen onze deelnemers vandaan?

Gemeente Amsterdam – Zaanstad - Almere – HHNK – Waternet - Provincie Noord-Holland

Startdatum

De volgende Leergang Regio Amsterdam start september 2020.