De winst van ´Control in beweging´

Gepubliceerd op

Vragen?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over onze opleidingen.

Aanmelden

Deze maand is het ontwikkeltraject ´Control in Beweging´ afgerond in de gemeente Zaanstand. De afdeling Control speelt nu een pro-actieve en strategische rol in de organisatie. De missie is geslaagd volgens John Simons, hoofd van de Control afdeling Kaders en Regie en coördinator van het ontwikkeltraject. We blikken hier met John op terug.

Vragen?

Waarom moest Control bewegen?

´We zijn in 2015 al na gaan denken over de lange termijn ontwikkelingen die in onze gemeente speelden, waardoor ook onze rol bij Control zou veranderen. We zagen dat het veld waarin wij opereerden steeds complexer werd. Niet alleen kreeg Zaanstad er (net als alle andere gemeenten) nieuwe taken bij, ook de rol van de overheid veranderde´, aldus John. ´Traditioneel stelden we bij Control aan het eind van besluitvormingsprocessen vragen als: Mag het? Kan het? Past het? Dit voldeed niet meer. We wilden ontwikkelen naar een strategische rol voor Controls, waarbij we ´business partner´ zouden zijn van Beleid en Uitvoering. Wij zochten naar een externe partner om deze verandering te begeleiden en hebben voor PBLQ gekozen.´

Wat was bijzonder aan de PBLQ aanpak?

John Simons geeft aan dat vooral de aanvliegroute van PBLQ de doorslag heeft gegeven. ´Misschien was het bijzonder voor een sector waar blauw (procedure gedreven) en oranje (resultaatgericht) dominante persoonskenmerken zijn, maar PBLQ heeft zelfsturing als invalshoek gekozen. Het persoonlijk handelen en de effectiviteit daarvan stonden centraal in de eerste fase van het traject. In gemengde groepen stelden we onszelf de vragen: hoe communiceren we met elkaar? En hoe werken we samen? Zijn we wel effectief? Sommige collega´s moesten hier in het begin aan wennen, maar het leverde veel onderling vertrouwen op. Er was een sfeer van openheid gecreëerd waarin ook ´worst cases´ bespreekbaar waren.´

Na deze fase van zelfreflectie kwam de ontwikkeling van (advies)vaardigheden aan bod in een serie workshops. Ook hier week PBLQ soms af van de gebaande paden met bijvoorbeeld een workshop mindfulness. Eentje waar volgens John Simons goed op ingetekend werd.

Ten slotte volgde de leer- werkateliers waar het leren en de inhoud van het Controllersvak centraal stonden. ´In onze eigen werkpraktijk pasten we toe wat we in de fasen ervoor geleerd hadden. Thema´s die aan de orde kwamen, waren Risk management, de Omgevingswet en Begrotingsindicatoren. Die ateliers waren echt maatwerk´, geeft John aan. ´Alle deelnemers moesten aangeven wat ze wilden leren en welke inhoudelijke inbreng ze wilden leveren. In de ateliers was veel ruimte voor reflectie op elkaar. Dit versterkte ons gemeenschappelijk kader en bracht een nieuw handelingsperspectief.´

PBLQ stelde dus een integrale aanpak voor, met aandacht voor inhoud en vaardigheden, aangevlogen vanuit de invalshoek van zelfsturing. Gecombineerd met de mogelijkheid om een aantal nieuwe medewerkers aan te stellen, heeft dit geleid tot de gewenste verandering.

Hoe gaat het nu verder?

´We zijn nu in de fase van borging aanbeland´, zegt John. ´We gaan nu zelfstandig door met de ateliers, waarbij de focus ligt op reflectie en effectief gedrag. PBLQ gaat onze procesbegeleiders nog een beetje op weg helpen, maar dan kunnen we zelf door. De verandering is nooit klaar´, zegt John. ´Het werkveld wordt complexer en het is belangrijk dat Control vanuit verschillende perspectieven kansen en risico´s benoemt. We beschikken nu over een diverse groep van adviseurs waar het onderling vertrouwen groot is. We vullen elkaar aan, we spreken elkaar aan en leren van onze fouten. Maar de verandering is nooit af. Control blijft in beweging; we kijken met vertrouwen naar de toekomst.´

John Simons  -  hoofd van de Control afdeling Kaders en Regie en coördinator van het ontwikkeltraject bij Gemeente Zaanstad

PBLQ stelde dus een integrale aanpak voor, met aandacht voor inhoud en vaardigheden, aangevlogen vanuit de invalshoek van zelfsturing. Gecombineerd met de mogelijkheid om een aantal nieuwe medewerkers aan te stellen, heeft dit geleid tot de gewenste verandering.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over onze opleidingen.

Aanmelden