Control in beweging

Vragen?

Voor de sector Control van een gemeente in de Noordvleugel van de Randstad hebben wij een uniek programma ontwikkeld op basis van ons High Impact-Learning concept. Dit ‘evidenced-based-concept’ stelt de sector in staat om de gewenste impact van het leerprogramma te bepalen en te bereiken binnen het kader van een bredere ambitie richting Control als business-partner. ‘Control in Beweging’ heeft door deze aanpak zowel op organisatie als op individueel niveau veel meer betekenis en impact gekregen dan bij het uitvoeren een conventioneel opleidingsprogramma.

Vragen?

De sector Control van een gemeente in de Noordvleugel van de Randstad heeft de ambitie om Control te ontwikkelen richting businesspartner van het management. PBLQ ondersteunt hen hierin door middel van een unieke ‘High Impact-Learning-aanpak’. Kenmerkend van deze systeemaanpak is dat de gewenste ambitie in resultaattermen is vertaald en door middel van een eenvoudig maar goed doordacht proces de vertaling plaats vindt naar gewenst gedrag, leerdoelen en leerinhoud. En waarbij (f)actoren in het werksysteem zoveel mogelijk meegenomen worden, waardoor ‘eilandleren’ wordt voorkomen. Een goede impact- en behoefteanalyse vooraf is daarbij cruciaal, evenals een heldere rolverdeling tussen betrokkenen.

Uitvoering

Belangrijke onderdelen van onze aanpak zijn bepaling van het gewenste gedrag volgens de ‘Critical Incidents Methode’, een zelfassessment en feedbackstap, de vertaling van het gewenste gedrag naar de kerncompetenties en vervolgens een op maat gemaakt programma.

De uitkomsten van het programma voldoen zeer aan de verwachtingen van de opdrachtgever.