Maatwerk en incompany

Vragen?

Nieuwe tijden vragen om nieuwe oplossingen. Organisaties in de publieke sector ontwikkelen zich voortdurend om maatschappelijke taken op een goede manier uit te (blijven) voeren. Ook uw medewerkers ontwikkelen zich voortdurend. Dat doen zij tijdens het werk, bijvoorbeeld door met nieuwe ICT-systemen te werken, of een project uit te voeren. Maar soms is er iets extra’s nodig in de vorm van een teamtraining of leertraject. Onze incompany- en maatwerkprogramma’s zijn een katalysator voor ontwikkeling van uw organisatie.

Vragen?

interactieve sessie met post its

Bent u op zoek naar een leertraject om uw organisatie verder te ontwikkelen? Wij helpen u graag met een opleiding op maat. Wij hebben veel ervaring met dit soort programma’s bij tal van (semi) publieke organisaties. 

Wij maken onderscheid tussen:

  • Incompany programma’s
  • Maatwerk trajecten

Incompany 

Als u bij ons een programma heeft gevonden dat u voor (of met) uw team wil volgen, dan verzorgen wij dit graag incompany voor u. Wij passen dit programma aan aan uw wensen en vragen. We maken gebruik van casuïstiek, formats of programma’s die in uw organisatie gebruikt worden. De basis van het programma, of het nu gaat om vaardigheden of theorie, blijft overeind. Maar er wordt geoefend met praktijkcases, waarmee de deelnemers aan het programma vaak de volgende dag weer verder kunnen. 

Om optimaal in te spelen op de vragen die in uw praktijk spelen, beginnen we altijd met een intakegesprek met één van onze opleidingsadviseurs. Op basis van dit gesprek ontwikkelen we samen met u een incompany programma waarin uw leerdoelen worden gerealiseerd, zodat uw medewerkers verder komen in hun werk.

Anouk van de Werd  -  over de leergang "Adviseren met een andere blik"

Mooie en evenwichtige mix waarbij persoonlijke- en werkgerelateerde doelen in samenhang behandeld worden

Maatwerk

Nieuwe tijden vragen om andere vormen van organiseren en andere competenties van medewerkers. Publieke organisaties werken vaak in ketens of netwerken. De razendsnelle ICT-ontwikkelingen en grote veranderingen als de Omgevingswet en decentralisaties in het sociaal domein vragen om flexibele op de omgeving georiënteerde organisaties.  Samenwerken, kennis delen en informatie uitwisselen zijn voorwaarden voor succes. 

Wij bieden u maatwerktrajecten die naadloos aansluiten op verandervraagstukken die spelen in uw organisatie. Dit kan een korte interventie zijn, bijvoorbeeld een aantal teamsessies voor uw MT of het bestuur, maar ook een langlopend veranderprogramma waarbij meerdere afdelingen betrokken zijn.

Deelnemer  -  Maatwerkprogramma De burgemeester als toezichthouder

Heel positief, leerzaam, interactief, goede trainers, goed ingespeeld op de actualiteit.

Maatwerktrajecten zijn zo ontwikkeld dat leren en werken optimaal verbonden zijn, zodat de verandering in uw organisatie goed wordt ondersteund. Dit verbinden doen we op verschillende niveaus. We maken vraagstukken inzichtelijk, sparren met u en uw stakeholders over de aanpak die gericht is op gedragsverandering en het verdiepen van kennis. 

Maatwerktrajecten ontwikkelen we altijd in co-creatie met u. Ook tijdens de uitvoering bent u nauw betrokken bij het traject. We evalueren regelmatig en stellen vorm en inhoud van het traject bij als dat nodig is. Maatwerk is ‘learning on the job’ waarbij resultaten in de praktijk direct zichtbaar zijn. Een nuttige investering en leuk om te doen.