Leveringsvoorwaarden PBLQ

Vragen?

Vragen?

Digitaal inschrijven
U kunt zich digitaal aanmelden voor onze open programma's. Na het invullen van de verplichte velden op het formulier verzendt u de aanvraag. Uw inschrijving wordt vervolgens verwerkt in ons systeem, waarna u een digitale bevestiging ontvangt. Als u zeker wilt zijn van een plaats op de door u gewenste data dan kunnen wij altijd geheel vrijblijvend een optie voor u plaatsen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via onze servicelijn 070 376 36 36 of via info@pblq.nl. Drie weken voor aanvang van het programma ontvangt u van ons een uitnodiging met informatie over het programma en de locatie. 

Volgeboekt?
Indien een programma is volgeboekt, plaatsen wij u op de wachtlijst en nemen contact met u op zodra een plek vrijkomt. Tegelijkertijd schrijven wij u zonder verdere verplichting in voor de eerstvolgende uitvoering van het programma.

Uitstel of annulering van het programma
Het kan voorkomen dat wij een programma waar u zich voor heeft aangemeld moeten uitstellen of annuleren. U ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht van ons. Wij schrijven u dan graag in voor de eerstvolgende uitvoering van het programma. Indien mogelijk adviseren wij u een alternatief programma. Dit advies is natuurlijk geheel vrijblijvend.

Programmakosten
De programmakosten staan vermeld bij ieder programma. Deze prijs is, tenzij anders vermeld, inclusief lunch, koffie en thee, materiaal, didactische hulpmiddelen en multimedia zoals internetvoorzieningen. De programma's van PBLQ zijn vrijgesteld van BTW.

Conferentiekosten
Indien een programma in een (extern) conferentieoord wordt uitgevoerd, betekent dit vaak een avondprogramma met overnachting(en). De kosten van het conferentieoord zijn inclusief overnachting(en).

U moet annuleren?
Als u onverhoopt uw inschrijving moet annuleren, kunt u zelf een vervanger opgeven, mits deze voldoet aan de kwalificatie-eisen van het programma. Lukt dit niet dan gelden de volgende annuleringsregels. 

  • Bij annulering langer dan twee maanden voor aanvang van het programma brengen wij 10% van de prijs in rekening
  • Bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van het programma brengen we 25% van de prijs in rekening
  • Bij annulering korter dan één maand voor aanvang van het programma brengen we 50% van de prijs in rekening
  • Bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van het programma brengen wij 100% van de prijs in rekening. 

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk dan wel per mail; als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst bij PBLQ. Als een programma begint met een introductiedag, geldt deze datum als aanvangsdatum.

Incompany
U kunt zich ook met een groep voor een programma aanmelden, waarbij het mogelijk is om het programma geheel op maat te ontwikkelen en uit te voeren op een datum en plaats die u en uw collega's uitkomt. Bijkomend voordeel van een incompany traject is dat onze leerbegeleiders de stof en casuïstiek kunnen aanpassen aan de specifieke wensen van u en uw collega's of aan de omstandigheden van uw organisatie. Wilt u hier meer over weten? Bel met onze servicelijn 070 376 36 36 of via info@pblq.nl.

PBLQ is ingeschreven onder nr. 27344790 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag. Op alle door PBLQ georganiseerde activiteiten zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing, tenzij anders is overeengekomen. De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Den Haag onder nummer 67/2009 en worden op verzoek toegezonden. PBLQ is lid van de NRTO (zie ook www.nrto.nl) de branchevereniging voor trainen en opleidingen. PBLQ conformeert zich aan de gedragscode van de NRTO. De hierboven genoemde annuleringsregeling is gelijk aan die van de NRTO.