Project, proces of programma?

Eindelijk duidelijkheid over de verschillen!

Gepubliceerd op

Geschreven door: Guillermo Holman, directeur obs De Viersprong

Deze leergang heb ik gelijk in de praktijk kunnen toepassen. In mijn functie als schoolleider geef ik uitvoer aan korte termijn projecten, het uitrollen van nieuwe programma’s binnen de school en geef ik leiding aan veranderingsprocessen. In een rijdende trein van ontwikkelingen is het vanuit de strakke aanpak van zowel project- als programmamanagement gemakkelijk om een duidelijke ordening en prioritering aan te brengen. Op mijn school heb ik het inzicht in wie de belanghebbenden zijn, doelgerichtheid en projectmatige planning  geïmplementeerd.

Deze leergang is ook een spiegel voor mijzelf geweest.

De afwisseling tussen de theoretische kaders en de toepasbaarheid in de leergang waren prettig. De theorie, met name de roos van Leary, heb ik samen met mijn team veelvuldig gebruikt. Als organisatie, en als schoolleider, hebben we implementatieprocessen zo weer vlot kunnen trekken. Deze leergang is ook een spiegel voor mijzelf geweest. Het uitdiepen van weerstanden en het maken van een pas op de plaats heeft juist voor meer diepgang gezorgd, zowel voor mij persoonlijk als voor de school. 

De cursusdagen waren zeer actief en de trainers waren experts op hun vakgebied. Zij verbonden de theorie aan voorbeelden uit de eigen werkomgeving. De groepssamenstelling was zeer divers qua achtergrond en qua leeftijd, dit zorgde voor een prettige dynamiek. Er was ruimte voor persoonlijke begeleiding op individuele leervragen. 

Gelukkig is het professionele leven een groot project, programma en proces en zal ik de opgedane kennis nog veel toepassen!