Beleidsontwikkeling in 3D

Er is steeds meer aandacht voor het inzetten van data bij beleidsontwikkeling. Op het gebied van ruimtelijke ordening kan dat door middel van 3D-visualisaties, waarbij je de open data van verschillende bronnen gebruikt om een complete wijk op je scherm te toveren. Je kunt meteen experimenteren met de ruimtelijke ordening, zoals het aanleggen van parken en wegen of het vervangen van woningen. Je ziet niet alleen hoe het eruit ziet, je kunt ook met een model de effecten van de aanpassingen doorrekenen voor de leefbaarheid of de economische ontwikkeling in de buurt. Beleidsontwikkeling heeft nog nooit zo geleken op Sim City!

Climate Game | PBLQ
Climate Game

Een leuke manier om dit te ervaren is het spelen van de Climate Game. Dit is een realistische 3D-smulatie, die gaat over de gebiedsontwikkeling bij de Technische Universiteit Delft. De deelnemers spelen vier stakeholders die gezamenlijk ruimtelijk beleid maken dat rekening houdt met klimaatverandering. Het gaat over een periode van dertig jaar, maar dan binnen drie uur speeltijd! Het mooiste is om dit tegelijkertijd met verschillende teams te spelen zodat je de effectiviteit van de verschillende strategieën met elkaar kunt vergelijken. De simulatie geeft je inzicht in korte en lange termijn effecten van beleid en de uitdagingen bij het samenwerken in netwerken. PBLQ zet de simulatie in binnen haar beleidsopleidingen en in maatwerktrajecten.

Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact op nemen met één van onze adviseurs, Arnaud Wirschell of Ruud Mollema.