Categorie

 • Informatiemanagement

Duur

 • 6 avondsessies

Prijs

 • € 2.950.-

Vragen over deze opleiding of wilt u deze opleiding incompany?

Besturen onder druk van deze tijd

Wat je als bestuurder en directielid moet weten

Bestuurders worden steeds vaker persoonlijk aangesproken als grote ICT-programma's en informatievoorziening (IV) niet succesvol zijn. Hoe gaat u om met deze druk? Zorgen de technologische ontwikkelingen alleen voor bedreigingen of ook kansen? Hoe bent u een goede opdrachtgever?

Wij bieden u de gelegenheid om in een open sfeer te overleggen met collega-bestuurders. U leert van elkaar door het uitwisselen van zowel succesverhalen als missers uit de praktijk. Samen met experts en begeleiders reflecteert u op verschillende cases en uw eigen ervaring, zodat u geïnspireerd, geïnformeerd en uitgedaagd wordt.
Dit alles in een zestal avondsessies in kleine kring met een heerlijk diner.

Categorie

 • Informatiemanagement

Duur

 • 6 avondsessies

Prijs

 • € 2.950.-

Vragen over deze opleiding of wilt u deze opleiding incompany?

Waarom deze opleiding?

Voor bestuurders wordt het steeds belangrijker om meer te weten van, en invloed uit te kunnen oefenen op grote ICT-programma’s en informatievoorziening. U krijgt inzicht in de volgende aspecten:

 • Goed opdrachtgeverschap - deskundige: Richard van Breukelen
 • Leveranciersmanagement -  deskundige: Jan Willem Boissevain
 • Social Media, de snelheid van informatie en crisiscommunicatie - deskundige: Roy Johannink
 • Het groter perspectief van werken in ketens - deskundige: Jan Grijpink
 • Privacy en omgaan met persoonsgegevens - deskundige: Theo Hooghiemstra
 • Strategische kijk op technologische ontwikkelingen - deskundige: Bert Mulder

De druk van deze tijd maakt veel van de uitdagingen alleen maar prangender. Tijdens dit programma wisselt u ervaringen uit met collega-bestuurders en krijgt u handreikingen van experts om uw rol en invloed te verstevigen.

Annelore Roelofs  -  lid van de hoofddirectie van de Dienst Justitiële Inrichtingen

We hebben het intern nog vaak over de leergang. Het is prettig dat er veel ruimte was voor reflectie en voor referenties aan voorbeelden uit de praktijk.

Deelnemer  -  Besturen onder druk van deze tijd

Ontzettend mooi platform om kennis te delen en de dialoog te voeren over relevante onderwerpen

Deelnemer  -  Besturen onder druk van deze tijd

Goed dat ik geprikkeld word om op een andere manier tegen vraagstukken aan te kijken

Deelnemer  -  Besturen onder druk van deze tijd

De vraagstukken worden bezien vanuit diverse invalshoeken

Voor wie?

Het programma richt zich op bestuurders en directieleden uit het (semi) publieke domein, zoals provincies, gemeenten, waterschappen en rijk. Deelnemers zijn veelal bestuurders die niet meer overtuigd hoeven te worden van het belang van ICT voor hun organisatie. Wel vragen ze zich af hoe ze bepaalde uitdagingen het beste aan kunnen pakken. Ze willen zicht krijgen op valkuilen, blinde vlekken en best practices. Ze vragen zich af hoe hun oplossingen zich verhouden tot die van hun peers en of ze geen zaken over het hoofd zien. En of er handvatten te geven zijn om de complexiteit van ICT/IV verandertrajecten aan te pakken. Regelmatig nemen er meer deelnemers uit dezelfde organisatie deel zodat het gesprek ook doorgaat in de maand tussen de sessies in.

Experts aan het woord

De experts die de avonden verzorgen geven een voorproefje van hun onderwerp in een aantal gastblogs. Achtereenvolgens komen aan bod: Leo Smits, Jan Grijpink (keteninformatisering), Roy Johannink (snelheid van informatie), Jan Willem Boissevain (leveranciersmanagement), Theo Hooghiemstra (privacy), Richard van Breukelen (Goed opdrachtgeverschap) en Bert Mulder (trends en ontwikkelingen).

Lees hier de blogreeks over deze leergang

Inhoud programma

Het programma bestaat uit zes avonden die elk een ander thema uit uw praktijk centraal stellen. De avond begint meestal met een introductie door een expert. Vervolgens wordt tijdens en na afloop van het diner gereflecteerd met de expert, de begeleider en de groep op het thema en de vraagstukken uit de eigen organisatie. Het komt regelmatig voor dat aan het eind van de avond deelnemers opmerken: "Deze sessie zet me aan het denken. Ik moet toch nog eens dieper ingaan op hoe wij dat geregeld hebben." Of: "Daar moeten we die en die eens op wijzen".


1. Hoe om te gaan met de opdrachtgeversrol. Hoe moeten we de kritiek en berichtgeving rondom falende IT-projecten duiden? Wat zijn de elementen van goed opdrachtgeverschap en van goed opdrachtnemerschap?

2. Leveranciersmanagement. We nemen een kijkje in de belevingswereld van de leverancier. Wat moet u weten van de markt om effectief met aanbestedingen en leveranciers om te gaan?

3. Technologische ontwikkelingen voeren de druk op bestuurders ook op. Grotere transparantie, snellere communicatie door sociale media en de impact daarvan op reputatiemanagement. Wat is er veranderd? Hoe ga je hier als bestuurder goed mee om? Wat zijn de handvatten voor crisiscommunicatie in deze tijd?

4. Het werken in ketens neemt meer en meer toe. Voor het uitvoeren van onze taken worden we steeds afhankelijker van (de informatie van) ketenpartners. Hoe hier goed mee om te gaan? En wat vergt het werken in ketens van bestuurders; hoe voorkomt u dat er niveaufouten gemaakt worden? Tijdens deze avond gaan we in op het ontwikkelen van een groter perspectief.

5. Overheidsorganisaties verwerken veel data en persoonsgegevens. Data, big data en profilering zijn buzzwoorden van deze tijd. Maar aan het werken met persoonsgegevens worden steeds meer eisen gesteld. En dat is ook nodig om de privacy van burgers te beschermen. Maar regelgeving moet niet tot stilstand leiden. Bent u voorbereid op de nieuwe wetgeving? Kunt u besluiten nemen als informatiemanagers en juristen er niet meer uitkomen? Een avond waarin u helderheid krijgt over mogelijkheden en onmogelijkheden op dit thema.

6. Naar welke toekomst leiden alle nieuwe ontwikkelingen? Wat is de impact daarvan op samenleving, overheid, uw domein en uw rol? Strategisch kunnen duiden van (technologische) ontwikkelingen en trends wordt steeds belangerijker. Een avond waarin we bespreken hoe u geïnformeerd door de toekomst, besluiten kunt nemen in het heden.

Vanuit de kennis en ervaring van hun vakgebied, de publieke sector en hun vermogen om groepen cursisten te prikkelen, inspireren en informeren, gidsen de inleiders, docenten en experts van de PBLQ-Academie u langs de kansen en valkuilen van grote ICT-projecten en informatievoorziening en begeleiden u in het vinden van antwoorden in uw situatie.

Deze opleiding doen wij alleen als maatwerk.

Heeft u interesse in een aanbod op maat voor uw organisatie, laat hier uw gegevens achter.