Effectief beleid maken en omgevingsbewust werken

in een netwerksamenleving

In onze snel veranderende samenleving wordt nog steeds beleid gemaakt en uitgevoerd, maar door de digitale transformatie gaat dat op een andere manier. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van (big) data, de dominantie van digitale dienstverlening en de inzet van nudging door de overheid. Overheidsorganisaties werken steeds meer samen en belangenorganisaties en burgers oefenen invloed uit, bijvoorbeeld via sociale media. Wij ervaren met onze opdrachtgevers dat het werken aan omgevingsbewustzijn cruciaal is voor medewerkers en managers binnen de overheid.

effectief beleid maken

Beleid maken en uitvoeren in de informatiesamenleving biedt veel nieuwe mogelijkheden en is ook complexer. U heeft kennis nodig van nieuwe ontwikkelingen, de vaardigheden om het toe te passen en inzicht hoe u zaken voor elkaar krijgt binnen de overheid. Dat is een combinatie van competenties die u moet ontwikkelen en bijhouden. Wij helpen daar graag bij. 

Beleid en communicatie zijn in de netwerksamenleving onlosmakelijk verbonden

Factor C en omgevingsmanagement

Wij hebben een samenwerkingsverband met de Academie voor Overheidscommunicatie (AZ) om het gedachtengoed van Factor C te verspreiden onder beleidsmakers en projectleiders. Factor C is een manier om gestructureerd omgevingsbewust te handelen. Daaronder vallen bijvoorbeeld het maken van een goede krachtenveldanalyse en het verbindend communiceren met belangengroepen en burgers. Ook helpt een planmatige benadering van belangengroepen om draagvlak te ontwikkelen. Wij gebruiken daarbij zeven methoden uit de bestuurskunde om invloed uit te oefenen binnen de overheid en bij belangengroepen. We komen veel opdrachtgevers tegen die het omgevingsbewustzijn van hun organisatie willen vergroten. De samenleving stelt namelijk steeds hogere eisen aan de responsiviteit van overheidsorganisaties en Factor C en omgevingsmanagement helpen daarbij. Deze trainingen zijn het meest effectief als maatwerk.

Beleid maken

Veel mensen komen in een beleidsfunctie terecht omdat ze een bepaalde studie hebben gedaan, maar weten niet hoe de overheid werkt of hoe beleid wordt gemaakt. Opdrachtgevers vragen ons dan om hun nieuwe medewerkers daarbij te helpen.

Daarnaast is de wijze waarop beleid wordt ontwikkeld en uitgevoerd sterk aan het veranderen. Een bekend voorbeeld is het datagedreven werken binnen overheidsorganisaties. Wij ondersteunen opdrachtgevers bij het ontwikkelen van een visie en een consistente aanpak door workshops en trainingen.

Bij veel ministeries zijn inmiddels “behaviourial insights” teams opgericht. Dat zijn teams die inzichten uit de sociale psychologie en de gedragseconomie gebruiken om de effectiviteit van beleid te vergroten. Daarbij gaat het om het gedragsverandering van burgers en bedrijven en hoe u die kunt beïnvloeden, bijvoorbeeld door in te spelen op onbewuste keuzes die mensen maken. In onze trainingen gaan beleidsmakers zelf aan de slag met een plan om gedragsverandering te realiseren. Wij werken op dit terrein samen met de Academie voor Overheidscommunicatie van het Ministerie van Algemene Zaken.

Politiek-bestuurlijk sensitief adviseren

Iedere ervaren adviseur heeft het wel eens meegemaakt: u geeft een inhoudelijk goed onderbouwd advies, maar uw bestuurder of manager doet er niks mee. Als dit als een verassing komt, heeft u mogelijk de positie en het perspectief van uw opdrachtgever niet goed ingeschat. Wij helpen regelmatig organisaties waarbij de directie of het bestuur meent dat ze niet goed zijn geadviseerd door hun medewerkers. Vaak hangt dat samen met de verschillende perspectieven waarmee u naar een vraagstuk kunt kijken. In onze ontwikkeltrajecten leren de deelnemers meervoudig te adviseren en toch rolvast te blijven.

Meer weten over de mogelijkheden voor u?

Bent u op zoek naar een leer- of ontwikkeltraject om beter om te gaan met veranderingen die voortkomen uit nieuwe technologische ontwikkelingen? Wij leren en ontwikkelen graag samen met uw organisatie op basis van onze adviespraktijk en academische allianties.

Mail Arnaud Wirschell