De Gemeente van de Toekomst is nu

Een interview met Ton Daalderop, afdelingshoofd Dienstverlening van de gemeente Houten

Gepubliceerd op

Bron: Binnenlands Bestuur, 24 maart 2017 (week 12, jaargang 38)
Geschreven door: Peter van Enk, manager Academie

Ton Daalderop

In het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede spreek ik met Ton Daalderop, afdelingshoofd Dienstverlening van de gemeente Houten. Verkeerde afslag genomen?
Helemaal niet; beide gemeenten bereiden een ambtelijke fusie voor om ook in de toekomst kwaliteit te blijven leveren voor de inwoners. Ton is oud-deelnemer van de leergang "De Gemeente van de Toekomst" en ik ben benieuwd of hij de kennis uit de leergang kan toepassen.

Jezelf opnieuw uitvinden

De leergang richt zich op medewerkers van gemeenten die zich in beleids- en managementfuncties bezig houden met de strategische ontwikkeling van hun organisatie. Voor Ton, ervaren manager in de gemeente Houten, kwam de leergang op een mooi moment. Hij wilde zich verder ontwikkelen tot sparringpartner van de stuurgroep die verantwoordelijk is voor de ambtelijke fusie van Houten en Wijk bij Duurstede. Om deze rol goed te kunnen spelen, was hij op zoek naar actuele kennis en inzicht van nieuwe ontwikkelingen in het gemeentelijk domein. ‘Afstand nemen van de drukte van alledag. Nieuwe kennis opdoen van ervaren docenten en de gedachtewisseling met collega’s van andere gemeenten was erg waardevol voor mij’, zegt Ton. ‘Ik heb mezelf als het ware opnieuw uitgevonden tijdens deze leergang.’ 

Ton Daalderop  -  afdelingshoofd Dienstverlening van de gemeente Houten

Afstand nemen van de drukte van alledag. Nieuwe kennis opdoen van ervaren docenten en de gedachtewisseling met collega’s van andere gemeenten was erg waardevol voor mij.

Slimmer werken

‘Eye openers’ waren er volop, vooral in de module Smart Cities. Technologie is een kans voor verdere verandering. De kennismaking met ICT toepassingen om bijvoorbeeld verkeersstromen in gemeenten beter te beheersen of de veiligheid te vergroten, smaakten naar meer. Ton is ervan overtuigd dat het gebruik van ‘Big Data’ in beleidsprocessen en de inzet van informatiespecialisten in beleidsteams tot verrassende oplossingen en nieuwe inzichten gaat leiden. ‘Je moet open staan voor nieuwe ontwikkelingen’, zegt hij.  Dan kan het snel gaan. Een tijdje geleden was het ondenkbaar dat de gemeente Houten paspoorten en identiteitsbewijzen thuis zou bezorgen. Maar in een tijd waar zowat alles veilig thuis wordt bezorgd, kan de gemeente niet achterblijven. Er loopt nu een pilot waarbij de gemeente paspoorten en ID-kaarten op elk adres in Nederland thuis bezorgd. Dat kan dus ook bij een vakantiehuisje in Zeeland zijn. 

Samen op zoek naar antwoorden

Volgens Ton worden gemeenten zich steeds meer bewust dat zij maatschappelijke vraagstukken niet alleen kunnen oplossen: ‘De gemeente moet vanuit een open houding onderzoeken wat de vraag is en met verschillende partners samenwerken aan de oplossing.’. De gemeente heeft steeds wisselende rollen in de verschillende netwerken waarin zij opereert. Dat vraagt veel van de organisatie in het algemeen en meer in het bijzonder van de flexibiliteit en de vaardigheden van ambtenaren. Ook vraagt het om visie van leidinggevenden. Zij moeten in staat zijn om over hun beleidsterrein of organisatieonderdeel heen te kijken. Van hen wordt een integrale manier van kijken en een breder verhaal verwacht. De leergang heeft Ton geholpen om dit verhaal te vertellen, niet alleen inhoudelijk, maar ook door het onderdeel story telling. ‘Ook aan dit onderdeel van de leergang heb ik veel gehad’, geeft hij aan. ‘Je ziet het nog vaak mis gaan, omdat gemeenten en stakeholders langs elkaar heen praten. Uiteindelijk gaat het toch om effectief communiceren. Pas als dat lukt en de verbinding is gemaakt, kun je samen naar oplossingen zoeken.’