Datagedreven werken in beleid en uitvoering

Vragen?

Hoe ga je als organisatie aan de slag met (Big) Data en realiseer je effecten in maatschappelijke opgaven? Wat is datagedreven eigenlijk en hoe richt je een organisatie daarop in zodat het beleids- en besluitvorming alsook uitvoeringsprocessen optimaliseert? Met datagedreven werken bent u in staat om vanuit interne en externe databronnen uw processen slimmer in te richten door snellere analyses en inzichten, waarmee u specifieke vraagstukken effectiever kan aanpakken.

Vragen?

Hoe begin je met datagedreven werken?

datagedreven werken

Hoe begin je eigenlijk met (Big) Data in je organisatie? Hoe realiseer je datagedreven werken? Wij helpen u en uw collega’s te trainen in datagedreven denken en werken, of om daadwerkelijk inzichtelijk te krijgen wat er allemaal bij komt kijken om datagedreven werken te adopteren als werkvorm. Het kan ook zijn dat u al een idee hebt en enkel hulp nodig heeft bij het ten uitvoer brengen van datagedreven werken.

Training en opleiding

Omdat het veld van (Big) Data en Kunstmatige Intelligentie nog in ontwikkeling is het lastig om te weten waar u zou moeten beginnen en wat er allemaal bij komt kijken. Middels diverse training- en opleidingsvormen nemen wij u mee in de facetten dat datagedreven werken omvat, zoals organisatorische, technische en juridische vraagstukken. Daarnaast wordt u interactief meegenomen in de lessen om aansluiting te vinden met processen, privacy/publieke waarden, opslag en archivering.

Met datagedreven werken bent u in staat om vanuit interne en externe databronnen uw processen slimmer in te richten

QuickScans en scenario’s

Met datagedreven werken is het mogelijk om onder andere administratieve lasten naar beneden bij te stellen en een kwaliteitsslag door te voeren in uw beleids- en besluitvorming. Door te leren van anderen en te verkennen welke mogelijkheden er zijn voor uw organisatie creëert u bewustwording in de organisatie en kunt u huidige initiatieven danwel ideeën sneller (door)ontwikkelen. Met QuickScans, roadmaps en scenario’s nemen wij u mee in de haalbaarheid en kansen om planmatig en daadkrachtig met datagedreven werken aan de slag te gaan.

Praktijk de beste leermeester

Vaak is de praktijk de beste leermeester. Het daadwerkelijk omarmen van datagedreven werken in de praktijk en uitvoering zorgt ervoor dat specifieke vraagstukken aan het licht komen en aansluiting met interne processen goed geprepareerd moeten worden. Wij zorgen voor de juiste afbakening, voorbereiding en (project)inrichting om aan daadwerkelijk aan de slag te gaan.

Meer weten over de mogelijkheden voor u?

Bent u op zoek naar een leer- of ontwikkeltraject om beter om te gaan met veranderingen die voortkomen uit nieuwe technologische ontwikkelingen? Wij leren en ontwikkelen graag samen met uw organisatie op basis van onze adviespraktijk en academische allianties.

Mail Martijn Hartog