Categorie

 • Beleids- en bestuurskunde

Duur

 • 3 dagen

Prijs

 • € 1.790,-

Vragen over deze opleiding of wilt u deze opleiding incompany?

Big data in beleid

Duik in de mogelijkheden van big data bij beleidsontwikkeling en -uitvoering!

Techreuzen als Google en Facebook verzamelen al jaren data om daarmee beter gedrag te voorspellen. Maar ook publieke diensten verzamelen data die steeds beter toegankelijk zijn en gebruikt kunnen worden. Hoe kun je die enorme berg informatie vinden en op de juiste manier inzetten voor een betere samenleving via beleidsontwikkeling en -uitvoering? Big data biedt ongekende mogelijkheden om nieuwe patronen te herkennen en snel in te spelen op actuele ontwikkelingen in de samenleving, of dat nu op lokaal of nationaal niveau is. In deze opleiding leer je waar je op moet letten bij het toepassen van big data op beleidsvraagstukken.

Categorie

 • Beleids- en bestuurskunde

Duur

 • 3 dagen

Prijs

 • € 1.790,-

Vragen over deze opleiding of wilt u deze opleiding incompany?

Waarom deze opleiding?

Veel beleidsmakers begrijpen dat het fenomeen big data veel mogelijkheden biedt voor hun werk, maar weten niet waar ze moeten beginnen. Het lijkt technisch complex en er zijn ook juridische haken en ogen. Die technische en juridische kennis komen aan bod voor zover dat nodig is om een goede opdrachtgever te zijn. Belangrijker is wat je er inhoudelijk als beleidsmaker mee kunt. Hoe definieer je de juiste zoekvraag en hoe vind je de juiste data? Hoe vertaal je de analyses naar stuurinformatie en nieuwe beleidsmaatregelen? En hoe krijg je een bestuurder mee voor de inzet van big data? Dat big data een steeds grotere rol gaat spelen binnen de overheid is geen vraag meer, alleen een kwestie van tijd.  

Kenmerken van de training

Tijdens de training wordt gewerkt met afwisselende en effectieve werkvormen (e-learning, werkbezoek, eigen voorstel ontwikkelen).

Voor wie?

Beleidsmedewerkers en -adviseurs, (ICT-) project- en programmamanagers binnen de overheid.

Inhoud programma

Dag 1
De eerste dag start met een introductie over wat big data eigenlijk is en hoe dit fenomeen zich verhoudt tot andere ontwikkelingen zoals informatiegestuurd werken en smart cities. We laten zien welke mogelijkheden er zijn en in hoeverre je kunt voorspellen met data. Ook is er aandacht voor de risico’s die het gebruik van data met zich meebrengen, zoals het foutief identificeren van de oorzaak van een probleem en het onbewust toepassen van normen. 

Daarna komen de hoofdlijnen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens) aan de orde. We besteden daarbij aandacht aan wat dit betekent voor de inzet van data in beleid, wat daarbij de beperkingen en de mogelijkheden zijn.

Dag 2
De tweede dag start met beleidsontwikkeling met behulp van data. Hoe kom je tot de juiste vraag en opzet? Aan welke aspecten van dataverwerking moet je denken? De docent gaat in op het interpreteren van de uitkomsten van data-analyse en de vertaling naar stuurinformatie en beleid. Ook besteden we aandacht aan hoe je kwalitatieve informatie kunt kwantificeren en het nut van kwalitatieve informatietoevoeging.

De middag gaat over beleidsuitvoering met data. Om inspiratie op te doen, komen collega’s uit een grote gemeente langs, waar data op lokaal niveau worden gebruikt voor een betere stad. Je maakt kennis met zowel het bestuurlijke als ambtelijke perspectief op deze toepassing. Ook komen het maken van dashboards en het visualiseren van data aan de orde.

Dag 3
In de ochtend van dag 3 gaan we in op het vertalen van data naar het perspectief van het bestuur en het management, een belangrijk slaagfactor voor de toepassing in je organisatie. Aan de hand van een voorbeeldcasus oefen je met vragen als: Wat is bestuurlijk relevant en haalbaar? Wat willen bestuurders en leidinggevenden liever niet weten, welke informatie ligt gevoelig? Hoe beïnvloedt het politieke krachtenveld de analyse en interpretatie van data-analyse?

Tijdens de slotmiddag presenteer je een voorstel om data in te zetten voor beleidsontwikkeling of -uitvoering binnen je organisatie. De drie kerndocenten geven feedback vanuit hun verschillende expertises. Op deze wijze komt een synthese van verschillende invalshoeken tot stand voor de ideeën van de deelnemers.

Werkvormen

 • Speciaal ontwikkelde cases waarmee je kunt oefenen met de inzet van big data
 • Leren van collega’s uit de overheid
 • Elektronische leeromgeving met kennisbank
 • Feedback vanuit meervoudig perspectief door kerndocenten en gastsprekers

Klaar en dan?

Na afloop van de training:

 • weet je wat de potentie is van data voor beleid, maar ook wat de valkuilen zijn;
 • ken je de juridische beperkingen en mogelijkheden bij het gebruik van data in beleid;
 • heb je geleerd van datatoepassingen in een andere overheidsorganisatie en hoe die gevisualiseerd kunnen worden in dashboards;
 • weet je welke politiek-bestuurlijke gevoeligheden kunnen optreden bij de inzet van data in beleid;
 • heb je vanuit meerdere perspectieven feedback gekregen over een voorstel om data in te zetten in beleid.

Deze opleiding doen wij alleen als maatwerk.

Heeft u interesse in een aanbod op maat voor uw organisatie, laat hier uw gegevens achter.