‘We zitten allemaal in de opdrachtgeversrol’

Annelore Roelofs van DJI over uitdagingen voor bestuurders met informatievraagstukken.

Geschreven door: Ingrid van Wifferen

Doen we het goed?

“Informatievoorzieningstrajecten lopen altijd anders dan verwacht, hoe goed je het ook plant. We zijn constant op zoek naar: doen we het nu goed?” aldus Annelore Roelofs, plaatsvervangend Hoofddirecteur van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Zij volgde de leergang ‘Besturen onder druk van deze tijd’, van PBLQ en vertelt over de meerwaarde voor DJI en voor haar eigen werk. 

“We hebben het intern nog vaak over de leergang. Het is prettig dat er veel ruimte was voor reflectie en voor referenties aan voorbeelden uit de praktijk. We staan nu als business bovendien beter in verbinding met onze CIO en dat heeft meerwaarde voor de informatievoorziening in de organisatie.”

Besturen onder druk van deze tijd

We hebben het intern nog vaak over de leergang. Het is prettig dat er veel ruimte was voor reflectie en voor referenties aan voorbeelden uit de praktijk.

PBLQ biedt voor bestuurders de leergang ‘Besturen onder druk van deze tijd’ aan. In deze leergang staat de omgang met grote ICT-programma’s en informatievoorziening centraal. De leergang geeft bestuurders de kans om met een kleine groep medebestuurders van elkaar en van externe sprekers te leren. Dit alles in kleine kring tijdens een zestal avondsessies met diner. 

“We zitten allemaal in de opdrachtgeversrol”, vertelt Roelofs. “Bij DJI wordt de informatievoorziening aangestuurd door de business. Dat betekent dat we veel governance vragen hebben en ook echt behoefte aan kennis. De andere cursisten zaten in diezelfde rol en positie. Dus dat was heel leerzaam.” 

De avonden werden begeleid door de algemeen directeur van PBLQ en bij de laatste leergang door Richard van Breukelen, principal consultant bij PBLQ en onder meer voormalig CIO van de Belastingdienst en CFO van Rijkswaterstaat. Dat er elke avond een moderator was, vond Roelofs echt een meerwaarde hebben. “Het was fijn dat het iemand was met veel kennis van zaken die zelf ook eigen ervaringen kon inbrengen.”

Aanbestedingen

Een echt hoogtepunt van de leergang was voor Roelofs de avond over inkoop en aanbestedingen verzorgd door Jan-Willem Boissevain. “Wij doen bij DJI veel aanbestedingen, en het horen van de andere kant, van een leverancier, over hoe zij aankijken tegen een uitvraag van ons, was heel leerzaam.” Een ander onderdeel dat Roelofs inspireerde was gastspreker, Roy Johannink, die allerlei actuele onderwerpen rond nieuwe media liet zien. “Dat waren voor ons echt eyeopeners. Wat ik ook een mooie avond vond, dat was over keteninformatisering gegeven door Jan Grijpink. Eigenlijk zie je dan gewoon door de decennia heen dat ketenproblematiek nog steeds actueel is.”

Leren van elkaar

Voor bestuurders valt het niet mee om de avonden vrij te houden, maar volgens Roelofs “was het prettig dat iedereen probeerde om het groepje constant te houden en dat lukte vrij goed”. Voor DJI was het belangrijk dat er niet alleen collega’s waren maar ook bestuurders uit andere overheidsorganisaties. “De uitwisseling van ervaringen en het leren van elkaar voegde veel toe. We bleken allemaal met dezelfde vraagstukken te zitten en het was leerzaam om met elkaar te delen hoe we daarmee omgaan.” 

 

Annelore Roelofs is sinds 2012 lid van de hoofddirectie van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Daarvoor was ze onder meer korpschef van de politieregio Noord-en Oost Gelderland, directeur van het NIBRA en directeur Brandweer van het ministerie van BZK.