Categorie

 • Beleids- en bestuurskunde

Startdatum

 • 1 oktober 2019

Duur

 • 8 dagen

Prijs

 • € 4.250,-

Vragen over deze opleiding of wilt u deze opleiding incompany?

Verdieping Beleids- en Bestuurskunde

De volgende stap in je eigen werk!

Je past de verschillende perspectieven en rollen in het beleidsproces toe op je eigen casus. Je oefent met ontwerpstrategieën en de uitvoeringsaspecten van beleid. Je maakt kennis met verticaal en horizontaal toezicht in het openbaar bestuur. En verscherp je je politiek-bestuurlijke gevoeligheid door te oefenen met actuele en mediagevoelige voorbeelden.

Categorie

 • Beleids- en bestuurskunde

Startdatum

 • 1 oktober 2019

Duur

 • 8 dagen

Prijs

 • € 4.250,-

Vragen over deze opleiding of wilt u deze opleiding incompany?

Waarom deze opleiding?

Als beleidsmedewerker of adviseur heb je al een paar jaar ervaring met het formuleren van doelstellingen, het voeren van overleg met stakeholders, het selecteren van beleidsinstrumenten en het evalueren van beleid. Toch merk je dat er nog een stap is te zetten in je werk en professionaliteit. Naar mate je meer ervaren bent krijg je meer te maken met de politiek-bestuurlijke agenda en mediagevoeligheid van onderwerpen. Je  wil meer weten van nieuwe ontwikkelingen, zoals de toepassing van gedragskennis in beleid en de veranderende relatie tussen overheid en burger en tussen overheden onderling, zoals de decentralisaties. Deze leergang helpt je om deze stap te zetten en op een hoger niveau beleid te ontwikkelen, uit te voeren en te evalueren.

Voor wie?

Medior en senior beleidsmedewerkers en adviseurs.

  Deelnemer  -  Verdieping Beleids- en Bestuurskunde (2015)

  Opleiding die je verder doet nadenken dan de dagelijkse praktijk van het eigen werk. Opent de ogen voor andere benaderingswijzen. Breed scala van onderwerpen, maakt het interessant.

  Inhoud programma

  Het programma is geordend op basis van de beleidscyclus.

  Agendavorming, politiek en media
  We starten met onze meervoudige visie op beleid en je past dit toe op een actuele casus. Daarna verdiep je je in agendavorming en medialogica. Hierover interview je politiek commentator Ferry Mingelen. Het onderwerp beeldvorming komt tot leven in actuele voorbeelden.

  Ontwerpen en evalueren van beleid
  Je bestudeert de huidige rol van de overheid en verkrijgt inzicht in de sturingsinstrumenten en trends, zoals de toepassing van gedragskennis in beleid. Je maakt een krachtveldanalyse van je eigen dossier. Je oefent met verschillende vormen van beleidsevaluatie.

  Uitvoering van beleid
  Je maakt kennis met verschillende benaderingen van beleidsuitvoering. Je stelt een uitvoeringstoets op. Je leert te denken vanuit het perspectief van de eindgebruiker, bijvoorbeeld op basis van de zes stappen in de Kafka-methode. Je gaat in op de veranderde relatie tussen overheid en burger en analyseert verschillende vormen van burger- en overheidsparticipatie.

  Handhaving en toezicht
  Je oefent met horizontaal en verticaal toezicht, risico en verantwoording in verschillende situaties. Je presenteert in subgroepen je eigen casus over een uitdaging in ontwerp, uitvoering, handhaving of toezicht.

  Werkvormen

  • In subgroepen werk je aan herkenbare cases en eigen casuïstiek, waarin onze meervoudige visie op beleid terug komt.
  • Interview met Ferry Mingelen.
  • Elektronische leeromgeving met kennisbank.
  • Feedback van kerndocenten dr. Peter Castenmiller en prof. dr. Klaartje Peters

  Schrijf u in voor deze opleiding

  Startdatum
  Locatie
  Den Haag
  Opleidingsdagen
  1 oktober, 8 oktober, 31 oktober, 5 november, 14 november, 21 november, 26 november en 12 december 2019

  Heeft u nog specifieke vragen over deze opleiding? Neem contact met ons op