Categorie

  • Beleids- en bestuurskunde

Duur

  • 4 modules van 2 dagen

Prijs

  • € 5.290,-

Vragen over deze opleiding of wilt u deze opleiding incompany?

Peter van Enk

Manager Academie

06 51 41 68 22 06 51 41 68 22
Stuur mij een e-mail

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over onze opleidingen.

Aanmelden

De gemeente van de toekomst

Er verandert veel voor gemeenten; er komen taken bij, de schaal wordt groter en de samenleving stelt andere eisen. In de drukte van alledag is er geen tijd om te reflecteren op de betekenis van deze veranderingen voor uw gemeentelijke organisatie.
In de Gemeente van de toekomst’ behandelen we de belangrijkste trends die de ontwikkeling van uw gemeente en uw eigen functie de komende jaren bepalen.

Categorie

  • Beleids- en bestuurskunde

Duur

  • 4 modules van 2 dagen

Prijs

  • € 5.290,-

Vragen over deze opleiding of wilt u deze opleiding incompany?

Peter van Enk

Manager Academie

06 51 41 68 22 06 51 41 68 22
Stuur mij een e-mail
Minder en slimmer?

Waarom deze opleiding? 

De maatschappij verandert ingrijpend als gevolg van individualisering, internationalisering en informatisering. In deze leergang gaat u in op de betekenis van deze veranderingen voor gemeenten en uw functioneren binnen de gemeentelijke organisatie. Abstracte begrippen als ‘Smart City’ en ‘Netwerkorganisatie’ vertaalt u naar uw eigen gemeente en u gaat aan de slag met de ontwikkeling van een strategie voor uw eigen gemeente met werkbare handvatten.    

Voor wie?

Gemeente van de toekomst is gericht op leidinggevenden, (bestuurs)adviseurs, programmamanagers en beleidsmedewerkers die zich bezig houden met de strategische ontwikkeling van de gemeente.

Ton Daalderop  -  afdelingshoofd Dienstverlening van de gemeente Houten

Afstand nemen van de drukte van alledag. Nieuwe kennis opdoen van ervaren docenten en de gedachtewisseling met collega’s van andere gemeenten was erg waardevol voor mij.

Deelnemer  -  De gemeente van de toekomst

Ik heb een integraal beeld gekregen en kan dit vertalen naar mijn eigen gemeente. Een openbaring.

Deelnemer  -  De gemeente van de toekomst

Interessant programma. Inhoud is sterk. Docenten zijn goed. Verwachtingen ten aanzien van het vernieuwende karakter van het programma, zoals nieuwe vormen van democratie, bestuur en organiseren, worden waargemaakt.

Inhoud programma

In vier modules komen de thema’s voorbij die de komende jaren een grote impact op uw gemeentelijke organisatie hebben. De modules bestaan uit twee dagen, waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen. Hierbij staan uw vragen en leerdoelen centraal.
De modules:

1. Besturen
Na de kennismakingsronde gaan we in deze eerste module dieper in op de bestuurlijke ontwikkelingen bij gemeenten. In een ‘real life’ casus in de gemeente Fonkelveen komen de belangrijkste politieke, ambtelijke en bestuurlijke ontwikkelingen aan de orde. Deze vertalen we naar de eigen werkpraktijk van de deelnemers in het tweede onderdeel van deze module. Op de tweede dag komt het veranderende burgerperspectief aan bod en gaan we dieper in op burger- en overheidsparticipatie.

2. De gemeente in de netwerkmaatschappij
Het thema ‘samenwerken’ vormt de rode draad in de tweede module van het programma. Gemeenten functioneren tegenwoordig in een netwerkmaatschappij en zijn in de uitvoering van het takenpakket afhankelijk van mede-overheden, maatschappelijke organisaties, burgers en bedrijven. In deze module ontrafelen we eerst de begrippen netwerk- en informatiemaatschappij. Wat is de invloed van deze ontwikkelingen op uw gemeente en uw functioneren? Op de tweede dag gaan we dieper in op de vraag hoe effectief te handelen in deze netwerken. Thema’s als leiderschap, netwerkvaardigheden en het aangaan van zogenaamde ‘vitale coalities’ staan centraal.

3. Smart Cities
We horen steeds meer over Smart Cities; maar wat zijn ze nou echt? Centraal staat het gebruik van nieuwe (informatie)technologie bij de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijk beleid. We behandelen ‘best practises’ in binnen- en buitenland en gaan na of ook kleine(re) gemeenten met het smart city concept aan de slag kunnen. In het tweede deel van deze module gaan we dieper in op de succes- en faalfactoren van smart cities. Ook in dit derde deel van de leergang is er volop ruimte voor de deelnemers om eigen casuïstiek te delen en vertalen we verschillende concepten naar de eigen werkpraktijk van de deelnemers.

4. Veiligheid
Het thema veiligheid staat centraal in de vierde en laatste module van de leergang. De netwerkmaatschappij en gebruik van nieuwe technologie stellen nieuwe veiligheidseisen aan uw gemeente. Een op het oog klein incident als een datalek kan tot een grote crisis leiden. Crisismanagement in uw eigen gemeente is dan ook het eerste thema van deze module. Hiernaast komen cyber security en ondermijning aan bod.

We sluiten de leergang af met een integrale casus uit de fictieve gemeente Fonkelveen waarin alle thema’s in samenhang met elkaar terug komen.

Wij beschikken niet over een blauwdruk van de ‘Gemeente van de Toekomst’, Onze docenten en begeleiders, specialisten op elk van de thema’s, zijn vanwege hun praktijkkennis goed in staat om de soms complexe thema’s te vertalen naar de gemeentelijke praktijk van de deelnemers.

Werkvormen 

In deze leergang gebruiken wij een breed scala aan werkvormen. Zo werken wij met interactieve presentaties en reflectiegesprekken, behandelen we casuïstiek volgens de Harvard Case Method en doen we praktische oefeningen om bijvoorbeeld uw netwerk in kaart te brengen. In een workshop story-telling leggen we de basis voor uw persoonlijke verhaal over hoe uw gemeente er in de toekomst uit ziet.

We werken in kleine groepen waardoor er veel aandacht is voor de eigen praktijk van de deelnemers. Omdat deelnemers uit verschillende gemeenten komen en verschillende functies hebben, wordt ook onderling veel kennis en ervaring uitgewisseld. In eerdere uitvoeringen is dit als zeer positief ervaren.

De leergang wordt ondersteund door een interactieve elektronische leeromgeving waarin u zich met filmpjes en korte opdrachten voorbereidt op de klassikale modules.

Kwaliteit centraal bij onze opleidingen

Wij zijn CEDEO gecertificeerd; meer dan 80% van onze deelnemers is tevreden tot zeer tevreden over onze opleidingen. Ook zijn wij ISO gecertificeerd en beschikken wij over het NRTO keurmerk, waarmee uw privacy is geborgd. Lees meer over onze certificering

logo's

Kwaliteit centraal bij onze opleidingen

Wij zijn CEDEO gecertificeerd; meer dan 80% van onze deelnemers is tevreden tot zeer tevreden over onze opleidingen. Ook zijn wij ISO gecertificeerd en beschikken wij over het NRTO keurmerk, waarmee uw privacy is geborgd. Lees meer over onze certificering

logo's

Inschrijven momenteel niet mogelijk

Er zijn geen data meer beschikbaar voor deze opleiding

Heeft u interesse in deze opleiding, laat hier uw gegevens achter.

Heeft u nog specifieke vragen over deze opleiding? Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over onze opleidingen.

Aanmelden