Nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden op elk niveau in de organisatie

De digitale informatiesamenleving brengt grote veranderingen met zich mee in de verhouding tussen overheid, burgers, ondernemers en het functioneren van de publieke sector zelf. Zeker ook om de wereld van technologie en innovatie en die van beleid en bestuur effectief te laten samenwerken. Via training en opleidingen maken wij u thuis in deze wereld.

Meer weten over de mogelijkheden voor u? Neem contact op:

Maatwerk

Bent u op zoek naar een leer- of ontwikkeltraject om beter om te gaan met veranderingen die voortkomen uit nieuwe technologische ontwikkelingen (datagestuurd werken, privacy by design), nieuwe wet- en regelgeving die grote impact hebben op de informatievoorziening (Wet Open Overheid, Omgevingswet, AVG) of maatschappelijke ontwikkelingen (digitale transformatie, keteninformatisering)? Wij leren en ontwikkelen graag samen met uw organisatie op basis van onze adviespraktijk en academische allianties. Dit kan een korte interventie zijn, bijvoorbeeld een aantal teamsessies voor uw MT of het bestuur, maar ook een langlopend veranderprogramma waarbij meerdere afdelingen betrokken zijn.

Verbinden business & IT

Hoe organiseer je je als publieke organisatie op het snijvlak van beleid en ICT? Hoe verbind je partijen met verschillen in kennis en kunde strategisch en uitvoerend om de uitdagingen van de i-samenleving aan te gaan?

Effectief beleid & omgevingsbewust

In onze snel veranderende samenleving wordt nog steeds beleid gemaakt en uitgevoerd, maar door de digitale transformatie gaat dat op een andere manier. Organisaties werken meer samen en belangenorganisaties en burgers oefenen invloed uit via sociale media. Wij werken met organisaties, medewerkers en managers aan het versterken van omgevingsbewustzijn.

Datagedreven werken

Hoe ga je als organisatie aan de slag met (Big) Data? Wat is datagedreven eigenlijk en hoe richt je een organisatie daarop in? Met datagedreven werken bent u in staat om vanuit interne en externe databronnen uw processen slimmer in te richten door snellere analyses en inzichten, waarmee u specifieke vraagstukken effectiever kan aanpakken.

 - 
Met datagedreven werken bent u in staat om vanuit interne en externe databronnen uw processen slimmer in te richten

Meer weten over de mogelijkheden voor u?

Neem contact op