Nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden op elk niveau in de organisatie

De digitale informatiesamenleving brengt grote veranderingen met zich mee bij de overheid, burgers, ondernemers en het functioneren van de publieke sector zelf. Ook het effectief samenwerken op het snijvlak van technologie en innovatie met beleid en bestuur verandert. Via training en opleidingen maken wij u thuis in deze wereld.

Meer weten over de mogelijkheden voor u? Neem contact op:

Maatwerk

Bent u op zoek naar een leer- of ontwikkeltraject om beter om te gaan met veranderingen die voortkomen uit nieuwe technologische ontwikkelingen (datagestuurd werken, privacy by design), nieuwe wet- en regelgeving die grote impact hebben op de informatievoorziening (Wet Open Overheid, Omgevingswet, AVG) of maatschappelijke ontwikkelingen (digitale transformatie, keteninformatisering)? Wij leren en ontwikkelen graag samen met uw organisatie op basis van onze adviespraktijk en academische allianties. Dit kan een korte interventie zijn, bijvoorbeeld een aantal teamsessies voor uw MT of het bestuur, maar ook een langlopend veranderprogramma waarbij meerdere afdelingen betrokken zijn.

Verbinden business & IT

Hoe organiseert u als publieke organisatie op het snijvlak van beleid en ICT? Hoe verbindt u partijen met verschillen in kennis en kunde op strategische en uitvoerende wijze om de uitdagingen van de i-samenleving aan te gaan?

Effectief beleid & omgevingsbewust

Door de digitale transformatie in onze snel veranderende samenleving verandert de manier waarop beleid wordt gemaakt en uitgevoerd. Zo werken overheden meer samen en oefenen belangenorganisaties en burgers invloed uit via sociale media. Werken aan het omgevingsbewustzijn is cruciaal voor medewerkers en managers binnen de overheid.

Datagedreven werken

Hoe gaat u als organisatie aan de slag met (Big) Data? Wat is datagedreven eigenlijk en hoe richt u een organisatie daarop in? Met datagedreven werken bent u in staat om vanuit interne en externe databronnen uw processen slimmer in te richten door snellere analyses en inzichten, waarmee u specifieke vraagstukken effectiever aanpakt.

 - 
Met datagedreven werken bent u in staat om vanuit interne en externe databronnen uw processen slimmer in te richten

Meer weten over de mogelijkheden voor u?

Neem contact op