Vincent Visser

Jonge Informatieprofessional

Vincent Visser

Jonge Informatieprofessional

Stuur mij een e-mail

Vanuit mijn achtergrond in techniekfilosofie en bestuurskunde heb ik mij gespecialiseerd in de kansen en uitdagingen die technologische innovaties vormen voor de overheid. Deze achtergrond breng ik in praktijk met het informatiemanagement traineeship van PBLQ. Zo doe ik ervaringen op binnen verschillende publieke organisaties en werk ik aan het effectief inzetten van (informatie)technologieën.

Mijn kennis en ervaringen wil ik inzetten voor de succesvolle toepassing van (informatie)technologieën binnen de overheid. In mijn aanpak denk ik een meerwaarde te zijn, doordat ik informatie vlot weet te structureren en te presenteren. Door mijn betrokkenheid neem ik initiatief en werk ik toe naar concrete resultaten.  Hierbij hecht ik waarde aan een goede samenwerking en word ik gekenmerkt als een open en enthousiaste collega.

Jonge informatieprofessional

Sinds maart 2016 ben ik jong professional bij PBLQ.  Het traineeship leidt je op tot verbinder van ICT, beleid en uitvoering binnen  het (semi)publieke domein.  Het programma is een duaal ontwikkeltraject. Zo combineer ik verschillende opdrachten met de master Public Information Management.  Op die manier kan ik mijn inzichten uit de opleiding direct vertalen naar mijn opdracht en vice versa.

Innovaties en de overheid

Tijdens mijn studie heb ik vanuit verschillende perspectieven de relatie tussen technologische en maatschappelijke ontwikkelingen bestudeerd. Binnen de master techniekfilosofie heb ik onderzoek gedaan naar de maatschappelijke impact van technologische innovaties. Vervolgens kreeg ik steeds meer belangstelling voor de rol die beleidsmakers spelen bij het faciliteren en sturen van veranderingen. Daarom heb ik mij met de master bestuurskunde verder gespecialiseerd in beleidsvormingsprocessen. Deze interdisciplinaire achtergrond wil ik nu in de praktijk brengen.

Vincent Visser  -  Jonge Informatieprofessional

Door mijn betrokkenheid neem ik initiatief en werk ik toe naar concrete resultaten.

Opdrachtgevers

Mijn eerste opdracht heb ik uitgevoerd bij de afdeling Klantcontact van SSC-Campus. SSC-Campus is een shared service organisatie die ICT-diensten levert voor verschillende kennisinstituten. Binnen de afdeling klantcontact ben ik gestart met het operationeel ondersteunen van de accountmanagers. Deze ervaringen heb ik vervolgens gebruikt om procesverbeteringen door te voeren in samenwerking met de architectuurafdeling.

Voor mijn tweede opdracht ben ik gestart als adviseur bij het Team Informatiebeveiliging en Privacy (IB&P) van het UWV. Binnen het team werk ik aan het verbinden van het strategische IB&P-beleid met het tactische niveau. Deze verbindersrol past mij goed en zet ik graag in voor het ontwikkelen van gedragen informatiebeleid binnen het UWV.