Master Public Information Management

Vragen?

Jet van Gaalen

Manager Traineeship

06 22 51 06 54 06 22 51 06 54
Stuur mij een e-mail

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over ons traineeship.

Aanmelden

In de master Public Information Management (MPIM) doe je wetenschappelijke kennis en de meest actuele inzichten op over het openbaar bestuur, haar instituties en informatiemanagement. Je leert wat informatiemanagement inhoudt en hoe dat in het publieke domein is georganiseerd. Ook krijg je inzicht in belangrijke leerstukken over het management van complexe organisaties en dito informatiseringsprojecten. Je doet vaardigheden en kennis op over de ingrijpende veranderingen die grote ICT-projecten met zich meebrengen en je gaat aan de slag met cases uit de praktijk. 

Vragen?

Jet van Gaalen

Manager Traineeship

06 22 51 06 54 06 22 51 06 54
Stuur mij een e-mail

Daarnaast is er aandacht voor verandermanagement, governance, ketenmanagement, ICT & financiën en juridische aspecten, zoals privacy. De master is uniek in Nederland en geeft je traineeship inhoudelijke diepgang en meerwaarde. 

Terug in de collegebanken

  De colleges worden gegeven door hoogleraren en docenten van verschillende universiteiten, gastsprekers uit de top van het ambtelijk apparaat en adviseurs van PBLQ

  Elke vrijdag volg je college samen met je medetrainees. De colleges worden gegeven door hoogleraren en docenten van verschillende universiteiten, gastsprekers uit de top van het ambtelijk apparaat en adviseurs van PBLQ. 

  Het curriculum van deze postinitiële master opleiding bestaat uit tien modules, verdeeld over twee blokken: de ‘grondslagen’ en ‘thematische verdiepingen’. Elke module sluit je af met een eindopdracht, bijvoorbeeld een tentamen, het geven van een presentatie of het schrijven van een artikel of essay. De master rond je af met een afstudeeropdracht in de vorm van een scriptie.

  De basis 

  De eerste vijf modules vormen de basis voor de opleiding. De basis geeft je de kennis en achtergronden die je in je opdrachten direct kunt toepassen. De grondslagen: 

  1. Openbaar Bestuur: het primaire proces binnen het openbaar bestuur staat centraal.
  2. Informatiemanagement: de essentiële discipline voor het onder controle krijgen en houden van de informatiefunctie, de verbinding tussen de business en de automatisering.
  3. ICT Management: aan bod komen de methoden en technieken voor het ontwikkelen en testen van informatiesystemen, de varianten van sourcing, en ICT architectuur. Ook is er aandacht voor recente ontwikkelingen. 
  4. Beleid en ICT en ICT-beleid: over kennis van en het inzicht in de sturing en het management van complexe informatiseringsprojecten, en de rol van innovatie hierbij in de publieke sector. 
  5. Management en Organisatie: het leren interpreteren en analyseren van organisatiepraktijken en -problemen met behulp van verschillende theoretische 'brillen'.

  De verdieping

  Na de basis ga je verder met de thematische verdieping. Deze verdieping levert je in de praktijk direct meerwaarde op. Welke thema’s staan centraal? 

  1. Organisatie en dynamica: ICT gaat vaak gepaard met ingrijpende organisatorische veranderingen en wordt vaak gebruikt als instrument voor organisatieveranderingen. Centraal staan de basisprincipes van verandermanagement. 
  2. Ketenmanagement en ketensamenwerking: centraal staat het belang van netwerken en ketens in relatie tot publiek informatiemanagement. 
  3. eGovernment: aandacht voor ICT ter ondersteuning van met name dienstverleningsprocessen en innovatie binnen de publieke sector. 
  4. Finance & control van ICT-projecten: het financiële management van ICT-projecten in het Nederlandse openbaar bestuur. 
  5. ICT- regulering: op het terrein van wet- en regelgeving is de informatisering binnen het openbaar bestuur gebonden aan wettelijke normen. 

  Nieuwsbrief

  Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over ons traineeship.

  Aanmelden