Organisatie

Vragen?

Richard van Breukelen

Algemeen directeur ad interim

06 50 89 67 28 06 50 89 67 28
Stuur mij een e-mail

Vragen?

Richard van Breukelen

Algemeen directeur ad interim

06 50 89 67 28 06 50 89 67 28
Stuur mij een e-mail

Directie

In september 2017 heeft Philip Hennemann zijn taken als Algemeen directeur beëindigd. Op dat moment heeft Patty Heemskerk, naast haar rol als directeur advies, met het zittende management de waarneming op zich genomen en verder gewerkt aan de aanscherping van de ingezette koers. Dit is eind december afgerond. Hierdoor is nu de weg vrij voor passende opvolging. Tot de vacature is vervuld zal Richard van Breukelen deze rol overnemen als Algemeen directeur ad interim.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van PBLQ bestaat uit vertegenwoordigers uit het publieke domein, de wetenschap en het bedrijfsleven.

Kwaliteit en erkenningen

Wij streven altijd naar topkwaliteit in ons advieswerk en opleidingen. Om dit te verankeren hebben we een aantal kwaliteitsprocessen ingericht, zijn we aangesloten bij diverse brancheorganisaties, werken we samen met kennisinstituten en hebben we een aantal vooraanstaande hoogleraren aan ons verbonden. Op deze manier kunt u de beste kwaliteit in onze dienstverlening en opleidingen verwachten.

Kwaliteitsprocessen

Voor zowel onze adviesopdrachten als onze opleidingen werken wij met een kwaliteitssysteem volgens de ISO 9001 norm. PBLQ is volgens het CIIO -model gecertificeerd. Daarnaast hebben de open opleidingen en maatwerkopleidingen het keurmerk Cedeo-erkend ontvangen. Om in aanmerking te komen voor de erkenning moet tenminste 80% van de klanten en opdrachtgevers aangeven 'tevreden tot zeer tevreden' te zijn over de dienstverlening, de samenwerking en de behaalde resultaten.

logo CIIO, Cedeo erkend maatwerk en Cedeo erkend open, Logo NRTO

Lidmaatschap branchevereniging

PBLQ is aangesloten bij de branchevereniging NRTO, een vereniging van particuliere opleidings- en trainingsbureaus. NRTO levert een bijdrage aan de ontwikkeling van kennis, markt en kwaliteit, van zowel haar leden als sector. Daarnaast zet ze zich in voor belangenbehartiging van haar leden én de branche in algemene zin. NRTO bewaakt de kwaliteit van ons als aangesloten bureau door klant- en procesevaluaties. PBLQ onderschrijft de gedragscode van de NRTO.

ROA

PBLQ is lid van de Raad van Organisatie Adviesbureaus ROA. Daarmee wil PBLQ actief waarborgen en extern laten toetsen dat PBLQ de kwaliteit van haar dienstverlening aan haar opdrachtgevers centraal stelt. De 21 aangesloten bureaus onderschrijven de gedragscode en werken samen aan de ontwikkeling van het vakgebied in diverse werkvormen.

Hoogleraren en lectoren

Doordat aan ons een aantal hoogwaardige denkers zijn verbonden hebben wij directe lijnen naar diverse wetenschapsgebieden. Deze hoogleraren en lectoren zijn onder andere voor strategische opdrachten inzetbaar, werken mee in projecten, treden op in de opleidingsactiviteiten en verzorgen, indien nodig, de kwaliteitsbewaking.