Organisatie

Vragen?

Patty Heemskerk

Directeur Advies

06 51 22 91 88
Stuur mij een e-mail

Vragen?

Patty Heemskerk

Directeur Advies

06 51 22 91 88
Stuur mij een e-mail

Directie

De directie van PBLQ bestaat per 1 oktober 2017 uit Patty Heemskerk, directeur Advies en waarnemend Algemeen directeur.

Een frisse wind blies Philip Hennemann door het gepokt en gemazeld PBLQ bij zijn aantreden in 2016 als algemeen directeur. Zijn missie, samen met mede directeur Patty Heemskerk: een toenemende focus op de I van de Informatiesamenleving, ook bij de opleidingen, en een duidelijke koers voor het adviesbureau. Nu 1,5 jaar later daalt de transitie neer in de zittende organisatie en is het per 31 december tijd voor Philip Hennemann om te gaan. Directeur Patty Heemskerk neemt per direct voor hem waar. De Raad van Toezicht buigt zich op korte termijn over de vraag hoe in zijn opvolging te voorzien.

“De afgelopen periode is er veel beweging geweest en nu is het tijd om weer alle energie te zetten op dat waar we goed in zijn - het samen met de opdrachtgever oplossen van complexe informatievraagstukken en het trainen van hun medewerkers daarbij” - aldus Heemskerk.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van PBLQ bestaat uit vertegenwoordigers uit het publieke domein, de wetenschap en het bedrijfsleven.

Kwaliteit en erkenningen

Wij streven altijd naar topkwaliteit in ons advieswerk en opleidingen. Om dit te verankeren hebben we een aantal kwaliteitsprocessen ingericht, zijn we aangesloten bij diverse brancheorganisaties, werken we samen met kennisinstituten en hebben we een aantal vooraanstaande hoogleraren aan ons verbonden. Op deze manier kunt u de beste kwaliteit in onze dienstverlening en opleidingen verwachten.

Kwaliteitsprocessen

Voor zowel onze adviesopdrachten als onze opleidingen werken wij met een kwaliteitssysteem volgens de ISO 9001 norm. PBLQ is volgens het CIIO -model gecertificeerd. Daarnaast hebben de open opleidingen en maatwerkopleidingen het keurmerk Cedeo-erkend ontvangen. Om in aanmerking te komen voor de erkenning moet tenminste 80% van de klanten en opdrachtgevers aangeven 'tevreden tot zeer tevreden' te zijn over de dienstverlening, de samenwerking en de behaalde resultaten.

logo CIIO, Cedeo erkend maatwerk en Cedeo erkend open, Logo NRTO

Lidmaatschap branchevereniging

PBLQ is aangesloten bij de branchevereniging NRTO, een vereniging van particuliere opleidings- en trainingsbureaus. NRTO levert een bijdrage aan de ontwikkeling van kennis, markt en kwaliteit, van zowel haar leden als sector. Daarnaast zet ze zich in voor belangenbehartiging van haar leden én de branche in algemene zin. NRTO bewaakt de kwaliteit van ons als aangesloten bureau door klant- en procesevaluaties. PBLQ onderschrijft de gedragscode van de NRTO.

ROA

PBLQ is lid van de Raad van Organisatie Adviesbureaus ROA. Daarmee wil PBLQ actief waarborgen en extern laten toetsen dat PBLQ de kwaliteit van haar dienstverlening aan haar opdrachtgevers centraal stelt. De 21 aangesloten bureaus onderschrijven de gedragscode en werken samen aan de ontwikkeling van het vakgebied in diverse werkvormen.

Hoogleraren en lectoren

Doordat aan ons een aantal hoogwaardige denkers zijn verbonden hebben wij directe lijnen naar diverse wetenschapsgebieden. Deze hoogleraren en lectoren zijn onder andere voor strategische opdrachten inzetbaar, werken mee in projecten, treden op in de opleidingsactiviteiten en verzorgen, indien nodig, de kwaliteitsbewaking.