Tessa van den Berg

Adviseur

Tessa van den Berg

Adviseur

06 23 94 67 92
Stuur mij een e-mail

Sinds 2009 werk ik bij PBLQ als adviseur en onderzoeker. Ik heb een passie voor het 'slimmer' inrichten van de (digitale) dienstverlening en achterliggende werkprocessen bij overheidsorganisaties. Door vanuit het gezichtspunt en de behoefte van de gebruiker te vertrekken ontstaan oplossingen die écht werken.

Ik werk graag voor het publieke domein en in het bijzonder gemeenten, KING/VNG, rekenkamer(commissies), uitvoeringsorganisaties en ministeries. Ik combineer zowel inhoudelijke kennis en kunde als aandacht voor het proces en communicatie. Ik kan mensen bij elkaar brengen en enthousiasmeren en ben zeer resultaatgericht.

Tessa van den Berg  -  Adviseur

Ik ben altijd weer gefascineerd door de vraag hoe overheidsorganisaties slimmer kunnen werken en presteren

De onderwerpen die mij aan het hart gaan zijn digitale dienstverlening, de e- en i-overheid, burger- en overheidsparticipatie en lokaal bestuur. Ik ben altijd weer gefascineerd door de vraag hoe overheidsorganisaties slimmer kunnen werken en presteren. Digitale tools en technologische innovaties zijn daarvoor belangrijke instrumenten, maar wel altijd met oog voor wat de uiteindelijke gebruiker wil én kan. Kortom: die inwoner, ondernemer, professional etc.

  Voorbeelden van opdrachten die ik eerder deed zijn:

  • Projectleider Digitale Dienstverlening voor het Kenniscentrum Dienstverlening van KING/VNG
  • Redacteur diverse visies en plannen op het gebied van de Omgevingswet voor het ministerie van I&M en Rijkswaterstaat
  • Projectleider doorontwikkeling stelselvoorzieningen voor Logius (ministerie van BZK)
  • Adviseur en onderzoeker regeldruk- en administratieve lastenvermindering, voor de ministeries van BZK en VWS, Actal en diverse gemeenten
  • Onderzoeker voor een groot aantal rekenkamers(commissie)s, naar o.a. digitale dienstverlening, informatievoorziening, subsidiebeleid, burgerparticipatie, gemeentelijke samenwerking en decentralisaties in het sociaal domein
  • Onderzoeker en accountmanager Persoonsgebonden Budget (PGB) voor respectievelijk Ketenbureau PGB ende VNG
  • Adviseur voor het Stelselinformatiepunt, onderdeel van www.digitaleoverheid.nl (ICTU);
  • Programmasecretaris en -adviseur voor het programma Andere Overheid in gemeente Molenwaard

  Ik studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg, waar ik mijn afstudeerscriptie schreef over e-participatie. Naast mijn werk bij PBLQ ben ik verbonden aan de Kafkabrigade, waar ik overbodige bureaucratie aanpak. Ook ben ik lid van de Rekenkamer van de gemeente Midden-Delfland en van de Rekenkamer van de gemeente Zandvoort.