Niek van As

Adviseur

Niek van As

Adviseur

06 27 11 94 13 06 27 11 94 13
Stuur mij een e-mail

Veiligheidsdilemma's en veiligheid intrigeert mij. Dat komt steeds terug in mijn werk, in mijn adviesopdrachten, trainingen en onderzoeken.

Ik word niet snel van mijn stuk gebracht en werk zelfstandig, resultaatgericht en consequent in een dynamische omgeving.

Als interim heb ik bij diverse gemeenten een rol gehad in het crisismanagement, in de voorbereidingsfase en tijdens de crisis zelf. Voor de witte kolom (GGD, GHOR) heb ik vanuit informatiemanagement een operationele omgevingsanalyse ontwikkeld. Ook adviseer ik gemeenten over evenementenbeleid, als auteur van de landelijke Handreiking Evenementenveiligheid. 

Het ontwikkelen en trainen van de incident / crisismanagementorganisatie, doe ik vanuit het 13-Stappenmodel Crisismanagement. Veiligheidsdilemma's en veiligheid intrigeert mij. Dat komt steeds terug in mijn werk, in mijn adviesopdrachten, trainingen en onderzoeken.

 

Nut en noodzaak van informatievoorziening

In mijn onderzoeken is het thema steeds nut een noodzaak van informatievoorziening en communicatie. Voor opdrachtgevers, zoals Politie en Wetenschap, het WODC, het IFV en het Rode Kruis, heb ik onderzoek gedaan naar informatievoorziening bij samenwerkingsverbanden en crisismanagement, communicatie, de inzet van NL-Alert en de rol van sociale media bij incidenten.

De laatste vier jaar heb ik onderzoek gedaan naar sociale media bij noodsituaties met daarin een doorkijk naar de toekomst. Inzichten en ervaringen zet ik om in meerwaarde en stappen vooruit. Ik ben een enthousiaste en initiatiefrijke collega. Ik word niet snel van mijn stuk gebracht en werk zelfstandig, resultaatgericht en consequent in een dynamische omgeving. Mijn achtergrond is Integrale Veiligheidskunde en de master Besturen van Veiligheid (VU, Amsterdam).

Een voorbeeld van een recente opdracht binnen programmamanagement is het uitvoeren van de stakeholderanalyse voor de Basisregistratie ondergrond (BRO).

Evaluatie bestuurlijke informatievoorziening incident 9 november 2015

Een voorbeeld van een incidentrapportage van PBLQ. Deze rapportage schetst de evaluatie van de bestuurlijke informatievoorziening bij het incident op het industriepark Chemelot en sluit af met conclusies en leerpunten. De rapportage gaat ook in op de betrokkenheid van de verschillende gemeenten, veiligheidsregio’s en landen.

Evaluatie bestuurlijke informatievoorziening incident 9 november 2015