Nathan Ducastel

Manager Advies

Nathan Ducastel

Manager Advies

+31 06 21 23 33 15
Stuur mij een e-mail

De informatiesamenleving, de e- en de i-overheid zijn onderwerpen waarin ik me verdiep. Als politicoloog ben ik gefascineerd door de snelheid en omvang waarmee technologie de verspreiding van informatie verandert en vergroot.

De impact daarvan op onze samenleving is enorm, en daagt ons uit om nieuwe sturingsarrangementen en waarborgen voor grondrechten te ontwikkelen. De komende jaren zijn daarin cruciaal en maken het verschil tussen “1984”en een leefbare samenleving met ruimte voor solidaire individualiteit.  

Als professional ben ik doelgericht, analytisch en bevlogen. Ik ontrafel graag complexe situaties en neem, of suggereer, oplossingsgerichte maatregelen. Vanuit de inhoud en als nodig tegen organisatie- of individuele belangen in, altijd vanuit een heldere lijn die gegrond is in feiten en het maatschappelijk belang.

Nathan Ducastel  -  Adviseur

Respect voor het individu betekent dat je ook moeilijke vragen goed kunt bespreken en knopen door kan hakken waar nodig.

Mensen maken het werk. De menselijke maat en aandacht voor de mens achter de professional kenmerken mij. Respect voor het individu betekent dat je ook moeilijke vragen goed kunt bespreken en knopen door kan hakken waar nodig.     

Ik trek in de regel complexe trajecten met een team van mensen van de klant of directe collega’s. Af en toe vervul ik interim functies, recent als waarnemend hoofd van het Expertise Centrum Informatiebeleid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten in een periode van grote organisatorische en structurele verandering (programmaportfolio van >40 mln en ca 15 fte directe aansturing).  

Mijn loopbaan concentreert zich tot nu toe rondom drie centrale thema´s: informatie, overheid en internationaal. Inhoudelijk was ik de afgelopen jaren actief op onderwerpen als (elektronische) identiteit, authenticatie en machtiging, stelsel van basisregistraties, registers en informatiebeveiliging, omgevingswet etc.. Ik werkte voor veel verschillende departementen, en uitvoeringsorganisaties. Voor provincies stelde ik evaluaties en strategieën op. Voor de gemeenten wekte ik onder andere aan de totstandkoming van de gemeentelijke Informatiebeveiligingsdienst.