Informatiebeveiliging en cybersecurity

Vragen?

Maatschappelijke processen zijn in steeds grotere mate afhankelijk van informatisering, waardoor de kwaliteit van informatie en informatievoorziening steeds meer, letterlijk en figuurlijk, van levensbelang kan zijn. Dat geldt voor dienstverlening aan burgers, infrastructuur en het verlenen van zorg. Om haar taken uit te voeren heeft de overheid dus betrouwbare informatie en informatievoorziening nodig. Informatieveiligheid en cybersecurity staan dan ook met recht hoog op de agenda van bestuurders, directeuren en informatieprofessionals. Zij moeten de informatieveiligheid professioneel inrichten in hun eigen organisatie en maatschappelijke ketens en samenwerkingsverbanden, om zo hun primaire proces goed te kunnen uitvoeren. 

Vragen?

Informatiebeveiliging en cybersecurity

Wat kunnen wij voor u doen?

Kennis en ervaring over informatiebeveiliging en cybersecurity is nodig om netwerken, applicaties, dataverzamelingen, technische infrastructuren en het gedrag van mensen bij te sturen tot een veiliger niveau. Wij helpen u om een goed beeld van het huidige niveau van informatieveiligheid te krijgen. Wij doen op basis van risicoanalyses aanbevelingen voor risicobeperkende maatregelen en het inrichten en implementeren van de governance op security. Dat doen we zowel voor (onderdelen van) de technische infrastructuur als voor gedrag van en beslissingen door medewerkers en bestuurders. Maar altijd met het échte doel, een betrouwbaar primair proces, voor ogen.

Ik kan het niet alleen!

Heeft u een vraagstuk met betrekking tot informatiebeveiliging, bijvoorbeeld over de governance op het gebied van beveiliging binnen uw organisatie of de inrichting van de crisis- en beveiligingsorganisatie? Heeft u te maken gehad met een incident dat reden is om uw processen te evalueren? Of staat u voor de opgave een nieuw systeem te ontwerpen volgens security-by-design principes? PBLQ kan u daarbij van dienst zijn. Wij hebben ervaring met (rekenkamer)onderzoeken, adviesopdrachten, risicoanalyses en governance vraagstukken op het gebied van informatiebeveiliging.

Wij kunnen ook tijdelijke ondersteuning bieden door het leveren van projectleiders, (Chief) Information Security Officers, interimmanagers of adviseurs informatiebeveiliging binnen projecten.

Blogreeks informatiebeveiliging en cybersecurity

In de aanloop naar de Cyber Security Week doen ook wij met PBLQ "onze cryptocoin in de spreekwoordelijke wallet". In deze blogreeks zal een aantal adviseurs en jonge informatieprofessionals van PBLQ verschillende cybersecurity-uitdagingen bekijken met een bestuurlijke bril en, ook andersom, het cybersecurity-element uitlichten binnen politiek-bestuurlijke vraagstukken.

Lees hier de blogreeks