Vertrouwen

Samen met u optimale gegevensbescherming bereiken in digitale relaties

Vragen?

Theo Hooghiemstra

Principal adviseur

06 53 77 87 16 06 53 77 87 16
Stuur mij een e-mail

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over onze activiteiten en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden

Vertrouwen van burgers en bedrijven in de digitale infrastructuur is noodzakelijk voor een goed functionerende (digitale) samenleving. Hoe bouwen (semi) publieke organisaties aan vertrouwen, zodat burgers en bedrijven onderling -en met de overheid- digitaal informatie willen uitwisselen? Wat betekent dit voor de inrichting en het gebruik van elektronische identiteiten? Hoe waarborgen we in het publieke domein de bescherming van persoonsgegevens?

Vragen?

Theo Hooghiemstra

Principal adviseur

06 53 77 87 16 06 53 77 87 16
Stuur mij een e-mail
AVG advies

Privacy Impact Assessments en AVG-adviezen

Weet u wat er wel en niet mag met persoonsgegevens? Kan bij uw organisatie door een datalek gevoelige informatie op straat komen te liggen? Vanaf 25 mei 2018 moeten organisaties voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG stelt een privacy impact assessment (PIA) verplicht in die gevallen waarbij het verwerken van persoonsgegevens mogelijk een risico vormt voor de betrokken burgers. 

Wij geven specialistisch advies op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens vanuit verschillende perspectieven: juridisch, informatie- en organisatiekundig, bestuurlijk en strategisch.

De AVG praktisch hanteerbaar

Wij bieden organisaties advies bij het implementeren van de AVG. Met onze aanpak bieden we inzicht in de impact die de bescherming van gegevens heeft op uw organisatiestructuur, de werkprocessen en de informatiebeveiliging.

Lees meer over de AVG

Informatieveiligheid en cybersecurity

Informatieveiligheid en cybersecurity

Het aantal cyberdreigingen neemt met de dag toe. Het voorkomen ervan vergt continue aandacht. Het veilig uitwisselen van gegevens tussen burgers  en overheid is cruciaal voor het vertrouwen. De overheid heeft als taak betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid en veiligheid van gegevens te waarborgen. Informatieveiligheid en cybersecurity staat dan ook met recht hoog op de agenda van bestuurders, directeuren en informatieprofessionals. Zij moeten de informatieveiligheid professioneel inrichten in hun eigen organisatie, als ook op de koppelvlakken en bij de contractpartijen.

Kennis en ervaring over informatiebeveiliging en cybersecurity is nodig om netwerken, applicaties, dataverzamelingen, technische infrastructuren en het gedrag van mensen bij te sturen tot een veiliger niveau. Wij helpen u om een goed beeld van het huidige niveau van informatieveiligheid te krijgen. Wij doen op basis van risicoanalyses aanbevelingen voor risicobeperkende maatregelen en het inrichten en implementeren van de governance op security. Dat doen we zowel voor (onderdelen van) de technische infrastructuur als voor gedrag van en beslissingen door medewerkers en bestuurders.

Elektronische identiteit

Elektronische identiteit

Als u informatie deelt, wilt u weten met wie u dat doet. Zeker als het elektronisch gebeurt. Steeds vaker verleent de overheid diensten via het digitale kanaal, een ontwikkeling die alleen maar sneller zal gaan in de komende jaren. Bij de juiste manier van identificatie spelen dienstverlening, veiligheid, gebruikersgemak en bescherming van persoonsgegevens een rol.

Wij adviseren overheden bij het maken van de juiste keuzes. Wij hebben veel kennis en ervaring op het gebied van elektronische identificatie en authenticatie in het (semi) publieke domein. Op nationaal niveau hebben wij verschillende eID opdrachten uitgevoerd. Onder meer voor de vierde versie Handreiking betrouwbaarheidsniveaus van het Forum Standaardisatie, Mijn Overheid, eHerkenning, het gebruik van het BSN, de chip op het rijbewijs en het advies Patiëntauthenticatie voor de minister van VWS. Dit advies van PBLQ en PrivacyCare is door het kabinet aangehaald bij het meest recente debat in de Tweede Kamer over eID.

Bovendien participeerden wij in de Europese projecten STORK 1 en 2 (tegenwoordig eIDAS). Ook monitoren we al jaren de Europese ontwikkelingen op het gebied van de e-Overheid. De ontwikkelingen rond eID maken hier een belangrijk onderdeel van uit.

Integriteit

PBLQ weet wat er nodig is om binnen uw organisatie, in wisselwerking met uw stakeholders en partners, sneller en beter in staat te zijn om in complexe contexten morele keuzes te herkennen. De vragen, kan het? mag het? willen we het ook? staan centraal in onze aanpak. Met deze  systematische aanpak maken wij dilemma’s bespreekbaar vanuit de meervoudigheid van belangen. Wij helpen u om afwegingen te maken, daarnaar te handelen en voor uw keuzes te gaan staan.

Harke Heida  -  Vml. Directeur Migratiebeleid van JenV en nu Directeur Constitutioneel Proces van de Tweede Kamer

Ik vond de bijeenkomst zoals altijd weer inspirerend. De bereidheid om in openheid over onze dilemma’s te spreken, vond ik heel positief. Via de methodiek van “Morele oordeelsvorming” helpt PBLQ om de vinger op de zere plekken te leggen.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over onze activiteiten en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden