Vertrouwen

Samen met u optimale gegevensbescherming bereiken in digitale relaties

Vragen?

Vertrouwen van burgers en bedrijven in de digitale infrastructuur is noodzakelijk voor een goed functionerende (digitale) samenleving. Hoe bouwen (semi) publieke organisaties aan vertrouwen, zodat burgers en bedrijven onderling -en met de overheid- digitaal informatie willen uitwisselen? Wat betekent dit voor de inrichting en het gebruik van elektronische identiteiten? Hoe waarborgen we in het publieke domein de bescherming van persoonsgegevens?

Vragen?

AVG advies

Privacy Impact Assessments en AVG-adviezen

Weet u wat er wel en niet mag met persoonsgegevens? Kan bij uw organisatie door een datalek gevoelige informatie op straat komen te liggen? Vanaf 25 mei 2018 moeten organisaties voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG stelt een Privacy Impact Assessment (PIA) verplicht in die gevallen waarbij het verwerken van persoonsgegevens mogelijk een risico vormt voor de betrokken burgers. 

Wij geven specialistisch advies op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens vanuit verschillende perspectieven: juridisch, informatie- en organisatiekundig, bestuurlijk en strategisch.

Informatiebeveiliging en cybersecurity

Informatieveiligheid en cybersecurity

Maatschappelijke processen zijn in steeds grotere mate afhankelijk van informatisering, waardoor de kwaliteit van informatie en informatievoorziening steeds meer, letterlijk en figuurlijk, van levensbelang kan zijn. Dat geldt voor dienstverlening aan burgers, infrastructuur en het verlenen van zorg. Om haar taken uit te voeren heeft de overheid dus betrouwbare informatie en informatievoorziening nodig. Informatieveiligheid en cybersecurity staan dan ook met recht hoog op de agenda van bestuurders, directeuren en informatieprofessionals. Zij moeten de informatieveiligheid professioneel inrichten in hun eigen organisatie en maatschappelijke ketens en samenwerkingsverbanden, om zo hun primaire proces goed te kunnen uitvoeren. 

Heeft u een informatiebeveiligingsvraagstuk?

Kennis en ervaring over informatiebeveiliging en cybersecurity is nodig om netwerken, applicaties, dataverzamelingen, technische infrastructuren en het gedrag van mensen bij te sturen tot een veiliger niveau. Wij helpen u om een goed beeld van het huidige niveau van informatieveiligheid te krijgen.

Kijk hoe wij u kunnen helpen

Elektronische identiteit

Elektronische identiteit

Als u informatie deelt, wilt u weten met wie u dat doet. Zeker als het elektronisch gebeurt. Steeds vaker verleent de overheid diensten via het digitale kanaal, een ontwikkeling die alleen maar sneller zal gaan in de komende jaren. Bij de juiste manier van identificatie spelen dienstverlening, veiligheid, gebruikersgemak en bescherming van persoonsgegevens een rol.

Wij adviseren overheden bij het maken van de juiste keuzes. Wij hebben veel kennis en ervaring op het gebied van elektronische identificatie en authenticatie in het (semi) publieke domein. Op nationaal niveau hebben wij verschillende eID opdrachten uitgevoerd. Onder meer voor de vierde versie Handreiking betrouwbaarheidsniveaus van het Forum Standaardisatie, Mijn Overheid, eHerkenning, het gebruik van het BSN, de chip op het rijbewijs en het advies Patiëntauthenticatie voor de minister van VWS. Dit advies van PBLQ en PrivacyCare is door het kabinet aangehaald bij het meest recente debat in de Tweede Kamer over eID.

Bovendien participeerden wij in de Europese projecten STORK 1 en 2 (tegenwoordig eIDAS). Ook monitoren we al jaren de Europese ontwikkelingen op het gebied van de e-Overheid. De ontwikkelingen rond eID maken hier een belangrijk onderdeel van uit.